Xây dựng Đảng Thứ hai, 13/10/2008 10:16

Công tác dân vận trong chương trình giảm nghèo

Đến thời điểm này, Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ về "Tăng cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo đến năm 2010" đã đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đặc biệt là 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.


Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở về cơ sở vật chất, vốn vay, kiến thức KHKT..., công tác vận động quần chúng do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện đã từng bước "thấm sâu", làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo về nhiệm vụ, mục tiêu giảm nghèo theo đặc thù của mỗi địa phương, hộ gia đình.


Thực hiện sự phân công của Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh tiến hành xây dựng chương trình hành động, tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Đề án 15/ĐA-UB của UBND tỉnh. Để công tác giảm nghèo đến được với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, hệ thống dân vận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát động rộng rãi phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Công tác vận động quần chúng không chỉ khơi dậy trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác giảm nghèo mà còn góp phần huy động, tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, thu hút các tổ chức, cá nhân, dòng họ cùng tích cực tham gia giúp hộ nghèo, xã nghèo, động viên, khích lệ hộ nghèo nỗ lực, chủ động vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp còn thực hiện hiệu quả vai trò đôn đốc, giám sát các chương trình, chính sách của tỉnh đảm bảo đến đúng với hộ nghèo, xã nghèo. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác, phân công cán bộ phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ở 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp hướng dẫn các xã nghèo xây dựng kế hoạch giảm nghèo đến năm 2010, thiết kế các biểu mẫu, hướng dẫn các xã khảo sát lại nguyên nhân nghèo, điều tra đối tượng nghèo, phân công các đoàn thể phụ trách, giúp đỡ từng hộ nghèo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các xã nghèo tổ chức việc tuyên truyền Nghị quyết. Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chủ trì tổ chức hội nghị mời lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị xã và 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tọa đàm, trao đổi bàn biện pháp thực hiện kế hoạch và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ khi ban hành Nghị quyết (tháng 10/2007) và năm 2008 là 66 tỷ 757 triệu đồng. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để cải thiện cơ sở hạ tầng và và các điều kiện phục vụ phát triển sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt đối với các xã nghèo. Đến tháng 6/2008, các sở, ban, ngành của tỉnh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn cho các công trình, dự án được hơn 48 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. Các công trình như: chợ, trường học, trạm y tế, đường điện, đường giao thông... được thi công đã góp phần làm nên diện mạo mới cho xã nghèo, tạo niềm tin và động lực thúc đẩy người dân tích cực lao động, sản xuất.


Sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp, các trung tâm hướng nghiệp, các trường dạy nghề tổ chức 17 lớp dạy nghề cho 112 lao động là hộ nghèo. Đến nay có 80% số lao động học nghề có việc làm ổn định với thu nhập 15.000 đồng- 20.000 đồng/ngày. 19 mô hình sản xuất cho hộ nghèo phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng bước đầu có hiệu quả với nguồn vốn hỗ trợ lên tới gần 500 triệu đồng.

Điển hình như các mô hình: giống lúa cao sản, mô hình nuôi dê, bò, lợn, thỏ Niudilân, gà thả vườn, đào phai... 250 tỷ đồng từ nguồn vốn tín chấp thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn suất quà, hàng trăm vật nuôi, con giống... đã và đang đến với từng hộ nghèo. Đặc biệt, thông qua Đề án 02 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách, hệ thống dân vận các cấp đã góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động để huy động sự tham gia, đóng góp của gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư cùng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch năm 2008, toàn tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 367 nhà dột nát cho đối tượng chính sách, hộ nghèo thuộc 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đến 20-9-2008, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 439 nhà, đạt 120% kế hoạch năm 2008, đạt 39,2% kế hoạch giai đoạn 2008- 2009.


Bài, ảnh:
Phan Hiếu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả