An ninh Thứ ba, 21/01/2020 07:58

Công an thành phố Tam Điệp: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an thành phố Tam Điệp: Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Tam Điệp có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng, mạnh mẽ tới đông đảo quần chúng nhân dân. Các mô hình, phong trào trên địa bàn tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển; nhiều mô hình được nhân rộng và phát huy có hiệu quả, qua đó tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT.

Để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, thời gian qua Công an thành phố Tam Điệp đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng trong công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, Công an thành phố Tam Điệp luôn quan tâm, tích cực thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng ở cơ sở thực hiện nghiêm các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua việc tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng đội ngũ cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã làm công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Đồng thời, thường xuyên tập huấn bổ sung kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bán chuyên trách ở các xã, phường. Tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thành phố luôn gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 04 với việc thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; Thông tri số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 36 của UBND tỉnh về xây dựng “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”… 5 năm qua đã tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 7.500 lượt các chức sắc, chức việc, giáo dân, phật tử trên địa bàn; phối hợp với các thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho 25.000 lượt quần chúng nhân dân; phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị với 6.400 lượt hội viên tham dự… Xây dựng, duy trì 618 tổ liên gia tự quản về ANTT; 310 nhóm tự quản về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; 24 tổ “nhà trọ tự quản”; mô hình “an toàn trường học”, “an toàn bệnh viện” được triển khai ở tất cả các trường học, bệnh viện; duy trì 2 cụm giáp ranh với huyện Yên Mô và huyện Nho Quan.

Trong 5 năm qua, các lực lượng nòng cốt cơ sở đã phối hợp với Công an thành phố bắt, xử lý 172 vụ việc mâu thuẫn trong khu dân cư; không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về ANTT; đã cung cấp 765 nguồn tin về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục 1.201 lượt đối tượng đưa vào quản lý nghiệp vụ, 43 đối tượng thi hành hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ; 162 đối tượng giáo dục tại xã phường; 34 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; giáo dục 40 thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; giúp đỡ 40 đối tượng tái hoà nhập cộng đồng…, góp phần tích cực xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố.

Kiều Ân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả