Thời sự Thứ hai, 30/03/2020 14:07

Chuẩn bị kỹ để có nguồn nhân sự thực sự chất lượng cho nhiệm kỳ mới

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh uỷ, thời gian qua, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo để đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Trong đó, nét nổi bật ở nhiệm kỳ này là các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã chuẩn bị kỹ để có nguồn nhân sự tốt, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, đưa vào cấp ủy mới những nhân tố nổi bật, có tài, có đức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ tới “vừa hồng vừa chuyên”, vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Đức
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Đức

Chuyển động từ cơ sở

Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh) là đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh chọn tổ chức đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội vào ngày 11,12/3 vừa qua. Trước đó, công tác nhân sự đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, bài bản theo đúng quy định, góp phần vào thành công Đại hội. Đảng bộ xã Khánh Trung đã xây dựng Đề án nhân sự theo đúng các bước quy trình nhân sự đại hội đảng bộ theo quy định, cụ thể: Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ là 15 người, số dư 2 người, bằng 13,3%; trong đó nữ 3 người, chiếm 20%; trẻ 6 người, chiếm 40%. Số lượng Ban Thường vụ Đảng ủy là 5 người, số dư 1, bằng 20%; trong đó nữ 1 người, chiếm 20%; trẻ 1 người, chiếm 20%. Theo đánh giá, Đề án nhân sự đã được xây dựng công phu, tỉ mỉ, có sự lựa chọn kỹ, đảm bảo cơ cấu, số lượng và chất lượng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì thế, từng đại biểu khi dự Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định và các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí thực sự tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Còn tại Đảng bộ huyện Gia Viễn, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp cũng đang được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 6/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Hà Văn Nhưỡng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Viễn cho biết: Đối với công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia; đồng thời thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội. Quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn là đưa vào cấp ủy khóa mới những người đủ đức, đủ tài để huyện Gia Viễn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, vừa hồng, vừa chuyên. Đặc biệt, khi xây dựng Đề án nhân sự Đại hội các cấp, phải bảo đảm cả về chính trị tư tưởng; ý thức tổ chức kỷ luật; đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương; tinh thần trách nhiệm; kết quả thực hiện nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Không để sót người tài, không để lọt những thành phần cơ hội

Không chỉ riêng Đảng bộ huyện Yên Khánh, Gia Viễn mà tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đang nỗ lực chuẩn bị kỹ công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới với hy vọng không để sót người tài, người có đạo đức; không để lọt những thành phần cơ hội, có biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng được cấp ủy các cấp khóa mới theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, đáp ứng với lòng tin và kỳ vọng của nhân dân.

Đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đến nay, toàn tỉnh có 3.190/3.190 chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp, đạt tỷ lệ 100%. Tại Đại hội, các chi bộ đã bầu được cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cơ sở bảo đảm theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Nhiều chi bộ đã kết hợp công tác chuẩn bị nhân sự đại hội gắn với thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm, phố hoặc bố trí đảng viên là trưởng thôn, xóm, phố theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Hiện nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đang tích cực chuẩn bị đại hội, nhất là đối với những đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm của cấp huyện. Công tác chuẩn bị nhân sự ở các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở đang được triển khai thực hiện các bước theo Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 6/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Theo kết quả khảo sát, tổng số ủy viên ban chấp hành đương nhiệm cấp xã là 1.847/2.004 người, bằng 92,1% so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó số ủy viên ban chấp hành không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 292/1.847 người, bằng 15,8%. Tổng số ủy viên ban thường vụ đương nhiệm là 567/580 người, bằng 97,7% so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó số ủy viên ban thường vụ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 105/567 người, bằng 18,5%. Các đảng bộ cấp xã cơ bản sẽ đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; một số đảng bộ cấp xã bảo đảm được yêu cầu có cán bộ nữ trong ban thường vụ, thường trực cấp ủy; cơ bản đạt tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên và bảo đảm yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện sự chỉ đạo của ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh khi xây dựng đề án nhân sự đã gắn với thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương để bảo đảm tỷ lệ theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với cấp xã: nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 có ít nhất 50% bí thư cấp ủy và ít nhất 50% chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương).

Đối với công tác nhân sự cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia; đồng thời thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tiến hành điều động, sắp xếp cán bộ để thực hiện trong năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025 (trước và sau đại hội), có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; trong nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương. 

Kết quả khảo sát bước đầu nhân sự cấp ủy cấp huyện: Tổng số ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 hiện nay là 370 người, trong đó đủ tuổi tái cử 294 người, chiếm 79%; không tái cử 76 người, chiếm 21%. Tổng số ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 382 người; cấp ủy viên nữ (từ 15% trở lên) 83 người, chiếm 22%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi từ 10% trở lên) 48 người, chiếm 13%; đổi mới cấp ủy (không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong nhiệm kỳ) 135 người, chiếm 35%. Tổng số ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 hiện nay là 115 người, trong đó đủ tuổi tái cử 86 người, chiếm 75%; không tái cử 29 người, chiếm 25%. Tổng số ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 117 người; cấp ủy viên nữ trong ban thường vụ 18 người, chiếm 15%. Tổng số chức danh cán bộ chủ chốt hiện nay (Bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND) 34 người, trong đó tái cử cấp ủy 24 người, bằng 71%; không tái cử cấp ủy 10 người, bằng 29%.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội cấp tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1681-QĐ/TU ngày 22/11/2019 về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Với sự làm việc công tâm, khách quan, Tiểu ban Nhân sự sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn được các nhân sự đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định, quy trình và những điểm mới trong Chỉ thị 35 về công tác nhân sự; với sự công tâm, khách quan, vì Đảng, vì dân, đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ tài, đủ đức gánh vác những trọng trách quan trọng, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Quỳnh Thu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả