Xây dựng Đảng Chủ nhật, 28/04/2019 22:25

Cách làm thiết thực, hiệu quả của Đảng bộ xã Khánh Trung trong thực hiện Chỉ thị 05

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh), việc học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung cho biết: Đảng bộ xã đã tích cực, chủ động và quyết tâm thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những cách làm cụ thể, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Một trong những cách làm đó là chủ động gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Lấy việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vốn giúp nhân dân mở rộng sản xuất là khâu đột phá. Năm 2018, đã có trên 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương được vay vốn phát triển sản xuất, nhiều hộ đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Được biết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương về phát triển sản xuất nông nghiệp như: Tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng các biện pháp thâm canh để có được năng suất ở mức 135 tạ/ha (cao hơn 35,5 tạ/ha so với năm trước), tổng sản lượng lương thực đạt hơn 9.100 tấn... Đến nay, toàn xã cũng đã quy hoạch được 3 vùng sản xuất tập trung là: Vùng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả, vùng sản xuất lúa hữu cơ và chuyên canh bí với tổng diện tích 240ha, cho thu nhập bình quân 120 triệu đồng/ha.

Song song với phát triển kinh tế, việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ xã Khánh Trung đặc biệt quan tâm. Từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của huyện và đóng góp của nhân dân, đến nay, 100% thôn, xóm đã có nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, công tác chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, triển khai Chỉ thị 05, Đảng bộ xã luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề; lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể hay tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ cơ sở…, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tiếp tục duy trì phân công đảng viên chi bộ cơ quan xã dự sinh hoạt chi bộ thôn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ đúng ngày mùng 3 hàng tháng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng… Đặc biệt, địa phương đã thực hiện nghiêm việc rà soát, sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn theo Thông báo 911 của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy. Năm 2018 đã giảm được 19 cán bộ không chuyên trách và những người hưởng trợ cấp, phụ cấp ở xã, ở thôn.

Từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn xã Khánh Trung đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Đào Duy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả