HĐND tỉnh khóa XIV Thứ hai, 28/12/2015 09:48

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (Số 31)

Về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XIII, Kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Luật Bảo hiểm y tế ngày 14-11-2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13-6-2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24-11-2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 16-11-2015 về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết Nghị:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 30% (ngoài 70% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 25%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 5% mức đóng.

2. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 20% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách cấp tỉnh.

3. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý không thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Hỗ trợ 10% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được áp dụng từ ngày 1-1-2016.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả