HĐND tỉnh khóa XIV Thứ năm, 24/12/2015 09:43

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 30)

Về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Luật Dân quân tự vệ ngày 23-11-2009;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 16-11-2015 về việc ban hành Nghị quyết kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17-4-2012 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị

Điều 1. Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016 quy định tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17-4-2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả