HĐND tỉnh khóa XIV Thứ tư, 23/12/2015 09:40

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 28)

Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016 tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8-3-2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22-4-2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 16-11-2015 về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị

Điều 1. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016 tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp là: 20.643 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp cơ sở là: 856 biên chế.

3. Tổng biên chế hành chính là: 1.753 biên chế.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Ninh Bình hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định về tổng biên chế hành chính của tỉnh năm 2016 và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả