HĐND tỉnh khóa XIV Thứ ba, 22/12/2015 09:36

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 20)

Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 3-12-2004;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-TTHĐ ngày 30-11-2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Các nghị quyết theo quy định của pháp luật

a) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

b) Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh.

c) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh.

d) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

đ) Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2017.

e) Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.

2. Các nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

a) Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Ninh Bình.

b) Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

c) Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

d) Nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020.

đ) Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

e) Nghị quyết về việc chấp thuận Đề án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

f) Nghị quyết về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020.

g) Nghị quyết về việc thông qua Đề án Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020.

h) Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

i) Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

k) Nghị quyết về việc điều chỉnh, sắp xếp, thành lập một số thôn mới thuộc xã Gia Trung, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

l) Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

m) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ việc thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

n) Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình.

Ngoài các nội dung trên, căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc đề nghị của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, ủy ban MTTQ tỉnh và kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; phân công các cơ quan soạn thảo, các ban của HĐND tỉnh thẩm tra, đảm bảo có chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong năm 2016.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả