HĐND tỉnh khóa XIV Thứ hai, 21/12/2015 09:33

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 21)

Về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2-4-2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-TTHĐ ngày 30-11-2015 về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh

a. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b. Xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

c. Xem xét việc trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước được chất vấn tại kỳ họp và giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn.

d. Xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

a. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh.

b. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

c. Các đại biểu HĐND tỉnh gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến người bị chất vấn và quyết định thời hạn, hình thức trả lời chất vấn.

3. Giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

a. Những nội dung Thường trực HĐND tỉnh giám sát

- Giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính.

b. Những nội dung Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20-7-2013 của HĐND tỉnh thông qua Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 25-6-2013 của UBND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16-7-2014 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 1-7-2014 của UBND tỉnh về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020.

- Giám sát tổ chức, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17-12-2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020.

c. Những nội dung Ban Pháp chế giám sát

- Giám sát công tác quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

- Giám sát một số nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.

d. Những nội dung Ban Văn hóa-Xã hội giám sát

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ tín dụng đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, lĩnh vực viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh.

Ngoài những nội dung giám sát tại Điều 1, căn cứ đề nghị của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát khi cần thiết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung, chương trình giám sát, tiếp thu và chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện các kiến nghị giám sát; báo cáo kết quả theo quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả