HĐND tỉnh khóa XIV Thứ bảy, 03/01/2015 09:34

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 12

Trong 3 ngày từ 15 đến 17-12-2014, HĐND tỉnh khóa XIII đã tiến hành kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết. Ngày 17-12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành các Nghị quyết. Báo Ninh Bình xin giới thiệu nội dung các Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT (SỐ 26)

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13-3-2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trợ đường bộ;

Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30-5-2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13-3-2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 25-11-2014 về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình như sau:

Khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã sau khi trừ đi phần để lại đơn vị thu theo quy định, phần còn lại được nộp vào ngân sách Nhà nước và phân chia 100% cho ngân sách cấp xã để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17-12-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả