Thời sự Thứ ba, 20/01/2009 15:27

Các ngành, đơn vị tỉnh Ninh Bình tổng kết công tác năm 2008

Ngày 19/1, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2008, xây dựng chương trình hoạt động năm 2009.

Múa hát mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: Đức Lam.
Múa hát mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: Đức Lam.


Năm 2008, Ban chỉ đạo tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, triển khai các công việc cụ thể, thiết thực… góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng ở địa phương và cơ sở.
 
Đặc biệt, BCĐ đã chỉ đạo các cơ quan thành viên phối hợp quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10 của Tỉnh uỷ về công tác giảm nghèo; Đề án số 02 của Thường trực HĐND tỉnh về xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2009.
 
Phối hợp tổ chức lực lượng trong phòng, chống lũ lụt, khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn, các đơn vị chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2008…
 
Không chỉ phát huy sức mạnh trong công tác phối hợp hoạt động, nhờ có sự tham mưu, chỉ đạo của BCĐ tỉnh, các cơ quan thành viên như: Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố, thị xã…cũng đã căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, chủ động xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện…và đã đạt được những kết quả khá toàn diện.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2008, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp vận động quần chúng năm 2009.

 

Thu Hằng

 

* Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh

 
Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh vừa tổng kết công tác năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009 và sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
Năm 2008, các cấp uỷ và tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu, chỉ đạo, đổi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả xếp loại năm 2008, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém.
 
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng trong khối cơ quan tỉnh, qua 2 năm thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, sinh viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thúc đẩy nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
 
Năm 2009 gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc thực hiện Cuộc vận động càng được đẩy mạnh và sẽ được quán triệt, học tập các chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
 
Trung Vựng
 
* Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh
 
Với chủ đề "Tình nguyện vì dân, lập thân, lập nghiệp", công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh năm 2008 có bước phát triển mới, các hoạt động trọng tâm công tác của Hội được chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động trong "Tháng thanh niên" và chiến dịch "Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện".
 
Các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh cuộc vận động "Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác" bằng những hành động thiết thực, cụ thể, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, thanh niên, tổ chức nhiều diễn đàn, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Công tác kiện toàn, xây dựng, củng cố tổ chức Hội và các hoạt động phối hợp được các cấp bộ Hội quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức thành công Đại hội Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh lần thứ nhất, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại 3 xã bãi ngang, nổi bật là xây dựng 3 nhà văn hóa thôn trị giá 215 triệu đồng. Các cuộc vận động lớn của Hội đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

 

Quỳnh Thu

 
* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Năm 2008, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác lao động, thương binh, xã hội một cách có hiệu quả.
 
Năm 2008, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 17.200 lao động, vượt 1,2% so với kế hoạch, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 3,8%; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn đạt 77,5%.  Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp cũng như việc thực hiện pháp luật lao động đã được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện nghiêm.
 
Trong năm, nhiều dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh uỷ, Đề án số 15 của UBND tỉnh về công tác giảm nghèo đến năm 2010 đã được triển khai. Đã đào tạo nghề cho 25.000 lượt người.
 
Ngành Lao động, thương binh và xã hội đã thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng là thương, bệnh binh và người có công; công tác bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và hoạt động của các đơn vị trực thuộc có nhiều tiến bộ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.
 
Năm 2009, ngành Lao động, thương binh và xã hội tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ chính, trong đó tiếp tục thực hiện tốt chính sách lao động tiền lương, bảo hộ lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, cải thiện điều kiện lao động; tăng quy mô, nâng cao chất lượng dạy nghề; phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người lao động tìm hoặc tự tạo việc làm; thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng; tập trung đầu tư nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội...
 
Đức Nghĩa
 
* Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
 
Sáng 19-1, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. Trong năm qua, hoạt động của Trung tâm luôn được duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của nông dân về chủ trương, chính sách, pháp luật, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kỹ năng quản lý kinh doanh.
 
Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân ổn định sản xuất trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm và mưa lũ cuối năm, mở rộng sản xuất vụ đông.
 
Trong năm, Trung tâm đã biên soạn và in ấn trên 35.000 trang tài liệu về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cấp phát cho nông dân, đồng thời tổ chức 133 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thu hút hơn 11.000 lượt người tham dự; nhiều mô hình trình diễn về phân bón, kỹ thuật canh tác, giống, chăn nuôi an toàn sinh học… đã được thực hiện đạt kết quả tốt.

Năm 2009, Trung tâm đẩy mạnh hoạt động tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng, mở rộng những mô hình khuyến nông có hiệu quả, tiếp tục triển khai các mô hình khuyến nông mới, ưu tiên hỗ trợ, đầu tư cho các vùng khó khăn…
 
Nguyễn Lựu
 
* Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh
 
Mặc dù mới thành lập trong năm 2008 nhưng Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, đi vào hoạt động có nền nếp. Công tác phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực.
 
Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được đoàn viên, thanh niên trong khối tham gia tích cực, đặc biệt là phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Lá lành đùm lá rách", đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà tại vùng lũ lụt Nho Quan, Gia Viễn.
 
Cuộc vận động "Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác" được đẩy mạnh bằng những việc làm, hành động cụ thể. Nhiều công trình thanh niên, phần việc thanh niên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên, thanh niên trong khối đã được áp dụng vào thực tiễn lao động sản xuất tại địa phương, doanh nghiệp.
 
Nguyễn Khánh

* Công đoàn viên chức tỉnh
 
Năm 2008, các tổ chức công đoàn cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức. 

Các công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, triển khai kịp thời các nội dung, chương trình công tác; phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; động viên cán bộ-CNVC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả xếp loại năm 2008, có 21 đơn vị đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, 19 đơn vị đạt công đoàn vững mạnh.

Năm 2009, các tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia quản lý, kiểm tra giám sát, việc thực hiện các chế độ, chính sách, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; củng cố, phát triển và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trần Trung
 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả