Thời sự Thứ tư, 20/05/2020 16:18

Các Đảng bộ cấp cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban hành Quy chế làm việc của Đảng bộ, xây dựng chương trình công tác toàn khóa một cách khoa học, đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Trên cơ sở Quy chế làm việc và chương trình công tác hàng năm, Đảng bộ đã xây dựng Kế hoạch và cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh với 7/7 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức: 05 năm liền Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu); 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đạt lao động tiên tiến (vượt chỉ tiêu); hàng năm có 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Văn phòng đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tích cực, chủ động tổ chức phục vụ tốt các chương trình sự kiện quan trọng, lễ kỷ niệm lớn, hội nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.  

Công tác Quản trị - Tài vụ đã có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn đáp ứng kịp thời các hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của cơ quan Văn phòng. Công tác Hành chính- Tổ chức được quan tâm sâu sát, luôn tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phát động các phong trào thi đua với những mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ; đẩy mạnh phong trào giữ gìn nền nếp làm việc, giao tiếp ứng xử, xây dựng cơ quan văn hóa…

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận và thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu là: Lãnh đạo cơ quan hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến năm 2025 có 80% đảng viên đạt trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp. 100% cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt và học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nêu bật những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khuyết điểm và hạn chế; đồng thời gợi ý, nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới: Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, tập trung làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản, chú trọng công tác phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính… phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc được giao; làm tốt công tác xây dựng Đảng….

* Trong các ngày 19-20/5, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 144 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác quản lý tài chính, ngân sách, tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động kịp thời nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, quản lý chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; tập trung nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Đảng bộ Sở Tài chính cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo cơ chế “một cửa”; nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng CNTT. Kết quả chỉ số cải cách hành chính của Sở được cải thiện rõ rệt, từ xếp hạng thứ 12 năm 2016 đã vươn lên vị trí thứ 3 toàn tỉnh năm 2018.

Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương pháp, đạt nhiều kết quả, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách địa phương. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, cân đối nguồn vốn để thanh toán cho các công trình, dự án.

Sở cũng đã triển khai tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo tiến độ đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đúng trình tự, thủ tục, bàn giao kịp thời, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Thông qua công tác đấu thầu mua sắm tập trung đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 4.100 triệu đồng. Năm 2020, có 100% các gói thầu được thực hiện qua mạng đấu thầu quốc gia…

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận, tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện. Đã đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh...

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao vai trò, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

* Ngày 20/5, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đại diện Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy  UBND tỉnh và sự quan tâm của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ và cơ quan Sở Tư pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Sở Tư pháp và các phòng, trung tâm trực thuộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó 70% các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt 1,4 lần so với chỉ tiêu đặt ra). Nổi bật là đã tổ chức hỗ trợ pháp lý cho trên 800 lượt đại diện các doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan, UBND cấp huyện đối với 15 lĩnh vực trọng tâm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp tư vấn và tham gia giải quyết hơn 20 vụ việc khó, phức tạp của tỉnh, địa phương, đặc biệt là các vụ việc giải phóng mặt bằng, cưỡng chế về đất đai...

5 năm qua, Sở đã tổ chức gần 200 hội nghị phổ biến các bộ luật, tổ chức các buổi tọa đàm pháp luật, trang bị trên 8.000 cuốn sách pháp luật cho 145 tủ sách pháp luật cấp xã và cung cấp 3.600 sách pháp luật cho 93 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, phát hành 15 số  bản tin tư pháp với 15.000 cuốn... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra của kỳ Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nổi bật là Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn “tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” hoặc “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có chi bộ yếu kém; không có đảng viên, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm; tổ chức kết nạp Đảng cho 9 quần chúng ưu tú, vượt chỉ tiêu đề ra...

Đại hội đã thống nhất đề ra chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025: hàng năm trên 50% phòng, trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức tự giác nghiên cứu và được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 1 quần chúng ưu tú vào Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đạt xếp loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đoàn thể cơ quan được công nhận vững mạnh....

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Nhóm PV

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả