Y tế Thứ năm, 13/09/2018 08:20

BHXH thành phố Tam Điệp: Triển khai hiệu quả Luật BHXH

Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Tam Điệp đã tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật BHXH năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 trên địa bàn, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thu, chi, phát triển đối tượng, cấp sổ BHXH, giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động…, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoan, Phó Giám đốc phụ trách BHXH thành phố Tam Điệp cho biết: Để Luật BHXH năm 2014, có hiệu lực năm 2016 được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, BHXH thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đến các cơ quan, đơn vị xã, phường; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, BHXH thành phố đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố ban hành các văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21, trong đó biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong những năm tiếp theo.

Thành phố Tam Điệp cũng chỉ đạo BHXH thành phố quan tâm ứng dụng CNTT trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ… tạo điều kiện giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí cho việc thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, giúp người dân trên địa bàn được tham gia, hưởng thụ chính sách BHXH. Theo đó, BHXH thành phố đã tích cực thực hiện tăng cường giao dịch điện tử trong thủ tục tham gia, cấp sổ, thẻ BHXH; mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu điện thành phố chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng. Đồng thời BHXH thành phố cũng tập trung thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bằng cách đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đến mọi đối tượng, người dân.

Kết quả, năm 2017, số người tham gia BHXH là trên 12 nghìn người (trong đó có 389 người tham gia BHXH tự nguyện), chiếm trên 31% lực lượng lao động, cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh. Số thu BHXH là trên 113 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với năm 2016; số tiền nợ đọng BHXH là trên 6,4 tỷ đồng, chiếm 5,9% so với kế hoạch giao. 8 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHXH là trên 9 nghìn người, trong đó có 447 người tham gia BHXH tự nguyện; số tiền thu BHXH đạt trên 53 tỷ đồng, đạt trên 41% kế hoạch giao. Đến hết tháng 6/2018, BHXH thành phố đã hoàn thành việc rà soát các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn với 211/211 đơn vị. Qua rà soát xác định có 73 đơn vị không tồn tại trên địa bàn, 54 đơn vị sử dụng lao động không thuộc diện tham gia, 21 đơn vị đã tham gia ở địa bàn khác, 50 đơn vị thuộc diện tham gia BHXH. Đến nay đã khai thác được 19 đơn vị với tổng số 37 lao động, còn 31 đơn vị với 149 lao động đang thực hiện các thủ tục để tham gia BHXH cho người lao động.

Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng, người lao động hưởng BHXH kịp thời, đúng chế độ chính sách. Đồng thời BHXH thành phố cũng chủ động phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng chương trình phối hợp làm tốt công tác giám định BHYT; bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ và quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ KCB BHYT. Đến hết tháng 6/2018, có 8.654 người lao động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH, đạt 100%; đã bàn giao được 8.618/8.654 sổ BHXH cho người lao động thông qua hệ thống bưu điện, đạt 99,58%, chỉ còn 36 trường hợp thuộc đơn vị nợ đọng BHXH nên chưa bàn giao được. Năm 2017 thực hiện chi trả cho trên 107 nghìn đối tượng, với số tiền trên 348 tỷ đồng, trong đó chi trợ cấp BHTN cho 252 người, với số tiền trên 2,3 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2018 chi trả cho trên 52 nghìn lượt đối tượng, với số tiền trên 183 tỷ đồng, trong đó chi trợ cấp BHTN cho 103 người, số tiền 1,1 tỷ đồng…

Để hoàn thành chỉ tiêu thu đạt 100% kế hoạch năm, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, thời gian tới, BHXH thành phố Tam Điệp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giao dịch, rút ngắn các thủ tục hành chính của các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng và công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực KCB BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT…

Hạnh Chi

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả