Xây dựng Đảng Thứ tư, 01/08/2018 14:03

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn đã tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp công tác, chủ động tham mưu giúp Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng trên địa bàn, qua đó góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bám sát định hướng của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, tập trung vào những vấn đề lớn, cốt lõi, sát với tình hình địa phương, đơn vị. Đồng thời tham mưu cho Huyện ủy tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Qua học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, thống nhất về ý chí và hành động, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Hàng tháng, hàng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, xác minh việc cung cấp thông tin dư luận phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thời gian qua, thông tin phản ánh tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm như: Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tình hình biển Đông; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; xây dựng nông thôn mới... Trước sự bùng nổ thông tin như ngày nay, có những thông tin tốt- xấu, đúng- sai, thậm chí xuyên tạc, vu khống; các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta thì việc tăng cường cung cấp thông tin có định hướng có vai trò rất quan trọng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng định kỳ cho cán bộ, đảng viên. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, công tác tuyên truyền miệng, trao đổi với cấp ủy... đã kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Để làm tốt công tác này, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở phải tâm huyết, nhanh nhạy, sâu sát địa bàn để nắm bắt thông tin, từ đó định hướng dư luận và tham mưu cho cấp ủy đảng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội với tổng số 50 đồng chí đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin, các vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế cũng như các vấn đề quan trọng khác. Từ năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng theo hình thức luân phiên tại các xã, thị trấn với trên 700 lượt báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và trên 1.500 đảng viên các đảng bộ tham dự. Trên cơ sở đó, từng báo cáo viên chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, từ tình hình thực tiễn và trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu và đi trước một bước. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn tiếp tục đổi mới việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền kịp thời định hướng công tác tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, nâng cao năng lực dự báo tình hình, nghiên cứu dư luận xã hội, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ cộng đồng hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên...

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả