Khoa học-Công nghệ Thứ tư, 08/04/2009 14:39

3.580 xã, phường đã kết nối mạng diện rộng của Ðảng

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan Ðảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại Hà Nội và các điểm TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, nhằm sơ kết việc thực hiện Ðề án 06: "Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Ðảng giai đoạn 2006 - 2010" trong năm 2008, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2009.

Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Ðại diện lãnh đạo các cơ quan ở T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban quản lý dự án của các cơ quan Ðảng ở T.Ư và địa phương dự Hội nghị.
 
Báo cáo sơ kết do GS, TSKH Ðào Trọng  Thi, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Ðảng trình bày và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nêu rõ, thực hiện Ðề án 06, mạng lưới thông tin diện rộng của Ðảng tiếp tục mở rộng đến các đảng ủy xã, phường; các mạng LAN và các trung tâm tích hợp dữ liệu được nâng cấp, hạ tầng kỹ thuật đến cấp huyện được hoàn thiện, ngày càng bảo đảm an toàn. Năm 2008, thêm 1.888 xã, phường, đưa lên tổng số 3.580 xã, phường (đạt tỷ lệ 33%) đã kết nối vào mạng diện rộng của Ðảng. 

10 Tỉnh ủy, thành ủy đã kết nối mạng này đến 100% số xã, phường. Hằng ngày, có hơn 14 nghìn lượt cán bộ, chuyên viên thường xuyên truy cập, khai thác, trao đổi thông tin qua mạng, 75% số cán bộ đã có máy vi tính. Ðội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên trách CNTT được tăng cường về số lượng, được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Các quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án tiếp tục được xây dựng, ban hành, bảo đảm các hoạt động đúng nguyên tắc, mục đích, yêu cầu. Việc cập nhật các dữ liệu cho hệ thống thông tin điện tử của Ðảng, việc xây dựng và triển khai các dự án dữ liệu thông tin chuyên ngành và cổng thông tin điện tử để nhân dân giao tiếp và góp ý cho Ðảng... ngày càng có hiệu quả. Với hệ thống văn phòng cấp ủy là nòng cốt, việc thực hiện Ðề án 06 đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, nâng cao hiệu quả, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và cơ quan Ðảng.
 
Hội nghị chỉ ra một số hạn chế là, vẫn còn 18 tỉnh ủy chưa kết nối mạng đến các xã, phường. Ðối với hệ thống thông tin tác nghiệp, việc nâng cấp công nghệ còn chậm, việc triển khai các quy trình khép kín còn lúng túng, việc khai thác hệ thống tin điều hành tác nghiệp nhằm nâng cao chất lượng điều hành, lãnh đạo chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc tổ chức khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có như: hồ sơ đảng viên, mục lục hồ sơ lưu trữ, Văn kiện Ðảng... còn nhiều hạn chế.
 
Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009. Ðối với các cơ quan Ðảng ở T.Ư là khẩn trương hoàn thiện, triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch như: xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống xác thực điện tử, chữ ký điện tử và bảo mật thông tin, tập huấn và cài đặt thống nhất hệ thống điều hành tác nghiệp có bổ sung, tập huấn cán bộ lãnh đạo CNTT... 

Ðối với các cấp ủy địa phương, tiếp tục điều chỉnh một số nội dung, mục tiêu, bảo đảm tiến độ kết nối mạng tới cấp xã. Kiện toàn tổ chức hoạt động của bộ phận CNTT thuộc văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; có biên chế cán bộ chuyên trách ở các quận ủy, huyện ủy... Ban hành quy chế, chế độ cập nhật và khai thác các cơ sở dữ liệu, báo cáo thông tin qua mạng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT ở các cơ quan, đơn vị...
 
Theo Nhandan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả