Yên Từ: Bức tranh sinh động về nông thôn mới kiểu mẫu

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2015, xã Yên Từ (Yên Mô) được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, ngay sau khi hoàn thành xây dựng NTM, địa phương bắt tay ngay vào duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới: Cơ quan tham mưu tích cực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng: Đến hết tháng 8/2019, toàn tỉnh đã có 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Hoa Lư (2016) và huyện Yên Khánh (2018); thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017; có 91/119 xã (chiếm 76,47%) được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh có 17,8 tiêu chí đạt chuẩn/xã, tăng 13 tiêu chí/xã so với thời điểm triển khai thực hiện Chương trình (năm 2010).

Xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm từ Yên Khánh

Yên Khánh là một trong ba đơn vị cấp huyện của Ninh Bình được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã thay đổi tích cực, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Xây dựng nông thôn mới ở Yên Khánh đã thực sự đi vào đời sống, hướng đến đối tượng thụ hưởng quan trọng nhất là người nông dân.

Khơi dậy nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Ninh Bình đã đạt kết quả đáng phấn khởi, nằm trong top các địa phương dẫn đầu của cả nước. Có được kết quả đó, một trong những thành công là do tỉnh ta đã biết phát huy và khơi dậy nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới.

Giải pháp nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông ở Khánh Hải

Lựa chọn các cây trồng phù hợp cho từng trình độ thâm canh và khả năng đầu tư; tạo thuận lợi cho các công ty ký hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm; cử cán bộ HTX, khuyến nông bám sát đồng ruộng để hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc… đó là những cách làm mà xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh đang áp dụng trong vụ đông năm nay để có những cánh đồng trên 100 triệu/ha.

Tình hình sâu đục thân lúa 2 chấm hại lúa mùa năm 2019

Đến nay, toàn tỉnh diện tích lúa đã trỗ khoảng 31.000 ha, còn hơn 2.000 ha lúa mùa muộn tiếp tục trỗ từ nay đến 10/10. Nhìn chung, trên phạm vi toàn tỉnh lúa trỗ bông-làm hạt thuận lợi do đảm bảo đủ nước và phòng trừ dịch hại kịp thời. Tuy nhiên qua kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy sâu đục thân lúa 2 chấm lứa 6 đang phát sinh và có khả năng gây hại trên trà lúa mùa muộn.

Thực hiện hiệu quả Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo để đưa nguồn vốn đến với hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp, HTX đang có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó đã góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản Giúp nông dân yên tâm sản xuất

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình kinh tế tập thể đang là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, giúp bà con yên tâm sản xuất và nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm. Bắt kịp xu thế ấy những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Mô đã khuyến khích hội viên liên kết thành tổ hợp tác và HTX phù hợp với thực tế địa phương. Đáng chú ý là chính tổ chức hội cũng đã tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, cùng nhau chia sẻ kỹ thuật chăm sóc và sản xuất con giống, góp phần tăng thu nhập.

Vụ đông 2019: Tập trung thâm canh các cây trồng có giá trị kinh tế cao, có đầu ra, dễ bảo quản

Theo kế hoạch, vụ đông năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng khoảng 8 nghìn ha cây trồng các loại. Trên cơ sở xác định đúng những yếu tố khó khăn, thuận lợi; những mặt được và chưa được của vụ đông trước, ngành Nông nghiệp đã đưa ra các biện pháp chỉ đạo để thực hiện thắng lợi vụ sản xuất này.

Yên Khánh phấn đấu giành thắng lợi sản xuất vụ đông

Yên Khánh là một trong ba địa phương của tỉnh vẫn duy trì và phát triển mạnh cây vụ đông với diện tích hàng năm chiếm khoảng 40% tổng diện tích cây vụ đông của cả tỉnh. Để hiểu rõ thêm về vụ sản xuất này ở huyện Yên Khánh năm 2019, phóng viên (PV) Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.

Trường Yên huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Từ giữa năm 2015, xã Trường Yên (Hoa Lư) đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Không dừng lại ở đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); đồng thời xác định trong giai đoạn này cần tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; củng cố và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí đã đạt được.

Yên Khánh: Phòng chống dịch hại cuối vụ cho lúa mùa

Vụ mùa 2019, huyện Yên Khánh gieo cấy 7.767,8 ha lúa, trong đó có 95% diện tích cấy giống lúa chất lượng cao, lúa thuần và lúa đặc sản. Đến ngày 17/9 đã có 7.634 ha lúa trỗ bông, số còn lại đang trong giai đoạn ôm đòng. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra đồng ruộng và dự tính, dự báo cho thấy một số đối tượng gây hại vẫn đang phát sinh, phát triển và có khả năng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa mùa.

Yên Thành về đích nông thôn mới

Là xã miền núi, chuyên sản xuất nông nghiệp, nhưng nhờ cách làm hay, sự đồng lòng, chung sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, sau hơn 8 năm xã Yên Thành (huyện Yên Mô) đã hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Yên Thành cũng là xã đầu tiên được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Khi nông dân liên kết phát triển sản xuất

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 13 Tổ hợp tác và 7 Hợp tác xã. Các mô hình kinh tế tập thể này được xây dựng theo tiêu chí phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề và trình độ phát triển ở mỗi khu vực để giải quyết những khâu, việc mà từng hộ không làm được hoặc làm không có hiệu quả.

Triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao đồng thời tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường, qua đó khuyến khích và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Nho Quan: "Nhà sạch, vườn đẹp" góp phần xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Nho Quan những năm qua có đóng góp không nhỏ của Hội phụ nữ với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm giúp các hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần làm cho quê hương thêm giàu, đẹp. Đặc biệt, việc triển khai các mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" có ý nghĩa quan trọng để thay đổi phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân nông thôn, giúp cải thiện môi trường, một trong những tiêu chí khó khăn nhất trong xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Đại hội XII của Đảng xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn 2016-2020, đó là: "Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và cải thiện đời sống của nông dân".

Hội phụ nữ xã Khánh Mậu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Khánh Mậu (Yên Khánh) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Công ty KTCTTL Ninh Bình: Chủ động điều tiết nước bảo vệ lúa và cây màu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh và các vùng phụ cận đã có mưa vừa đến mưa to. Để đối phó với mưa bão, bảo vệ lúa và cây màu, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) tỉnh đã chỉ đạo các Chi nhánh tập trung vận hành các máy bơm tiêu trước khi có mưa bão.