Thời sự Thứ sáu, 14/07/2017 16:17

Yên Mô: Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05

Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Mô đã tích cực hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, tình cảm và hành động, hăng hái tham gia lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Huyện ủy Yên Mô đã ban hành kế hoạch, trong đó chú trọng triển khai chủ đề năm 2016, 2017 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, huyện yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải thực sự nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, là tấm gương để nhân dân học tập. Cán bộ, đảng viên ở mọi cương vị, mọi lĩnh vực công tác phải nghiêm túc thực hiện, nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở... Đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị… Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị được chú trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các Đảng bộ, chi bộ đã bổ sung nội dung học tập, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị. Qua sinh hoạt chuyên đề đã nâng cao nhận thức và làm chuyển biến về tinh thần thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng với triển khai hướng dẫn học tập, sinh hoạt chuyên đề, việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô nghiêm túc thực hiện. Sau tháng thực hiện thí điểm ở 7 địa phương, cơ quan, đơn vị, huyện Yên Mô đã tiến hành triển khai đồng loạt tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần với nội dung ngắn gọn, với những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người gắn với triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đây cũng là một trong những hoạt động nền nếp của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc.

Từ nhận thức rõ được vấn đề, thời gian qua trên địa bàn huyện đã không để xảy ra vụ tiêu cực tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng. Các phòng, ban của huyện đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện sáng, nước, giấy mực in, điện thoại, xăng xe… Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nội quy nhắc nhở cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm. Các xã, thị trấn cũng đã quản lý tốt nguồn kinh phí thực hiện các dự án, thu đúng các khoản thu, dân chủ công khai các khoản thu, chi và làm tốt việc giám sát chi. Việc mua sắm tài sản công đảm bảo đúng quy định của cấp trên và thực sự tiết kiệm. Đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mẫu mực, cần mẫn đối với công việc… Nhiều Đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo lời Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 là động lực, tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Yên Mô tiếp tục thực hiện thắng lợi các nội dung của Chỉ thị trong những năm tiếp theo.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả