Nông nghiệp- Nông thôn Thứ tư, 06/06/2018 15:18

Yên Mô tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26

Ngày 6/6, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và có những giải pháp cụ thể phù hợp với địa phương với nhiều chính sách hỗ trợ: hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi sản xuất....Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện đã động viên nhân dân tích cực góp công, góp sức để tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua.

Sau 10 năm thực hiện Nghị Quyết 26, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năm 2017 tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 27,7% (giảm 18,4% so với năm 2008); công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 43,7% và dịch vụ chiếm 28,6%.

Đối với việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần đưa sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, thâm canh, nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.253 tỷ đồng, tăng 997,7 tỷ đồng so năm 2008, giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 116 triệu đồng/năm (tăng 50,3 triệu đồng so với năm 2008), sản lượng lương thực có hạt đạt 84,7 nghìn tấn, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và giành một phần lớn làm hàng hóa.

Phương thức sản xuất có nhiều đổi mới, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi từ sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp, cải tạo theo hướng đạt chuẩn, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh....

Đến hết năm 2017 toàn huyện đã có 8/16 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt 16,6 tiêu chí/xã, tăng 11,7 tiêu chí so năm 2011.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 947 tỷ đồng tăng 6,7 lần so với năm 2008. Trên địa bàn huyện đã thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, các ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, năm 2017 giảm còn 5,62% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được UBND huyện Yên Mô khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hồng Giang - Trường Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả