Xây dựng Đảng Thứ tư, 10/10/2018 08:43

Yên Mô khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

Về Yên Mô hôm nay, điều dễ cảm nhận đó là sự thay đổi rõ nét qua những nếp nhà, ngõ xóm: nhiều tuyến đường đã được trải nhựa, đổ bê tông thay thế những con đường lầy lội, “ổ voi, ổ gà”. Hệ thống kênh mương tưới tiêu được đầu tư xây dựng kiên cố gắn với dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tạo ra những vùng chuyên canh năng suất, chất lượng cao. Nhiều ngôi nhà cao tầng, trung tâm dịch vụ thương mại và nhiều nhà máy được đầu tư xây dựng... Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động của vùng quê vốn được coi là “thuần nông” này. Sự “thắm da, đỏ thịt” ấy là nhờ huyện đã làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành.

Lãnh đạo huyện Yên Mô khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo huyện Yên Mô khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Phạm Văn Thi, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Mô cho biết: Những năm gần đây, công tác dân vận đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” mà trọng tâm là xây dựng, nhân diện điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, trở thành phong trào thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

Để đạt được kết quả này, với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, nhiều năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác vận động quần chúng và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng chương trình công tác dân vận, chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., qua đó tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đã hướng về cơ sở, tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân, đồng thời tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nâng cao thu nhập. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhiều mô hình cây trồng có giá trị kinh tế cao được xây dựng và nhân rộng. 

Hiện nay toàn huyện có 52 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế mang lại giá trị trên 31,4 tỷ đồng, tiêu biểu là các mô hình: “Vận động nhân dân chuyển đổi 7,6 ha ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng chuối kết hợp nuôi cá” của Chi bộ xóm Chùa, xã Yên Từ; mô hình “Tăng cường chuyển đổi cây trồng hiệu quả, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập hộ xã viên” của HTX Liên Dương (xã Khánh Dương); mô hình “Nuôi trạch sụn, trồng chuối tây Thái Lan, rau rút, rau cần” của HTX tiêu thụ cây con đặc sản an toàn xã Yên Hoà; mô hình ao nổi trên bờ trồng rau, mướp đắng của gia đình anh Nguyễn Văn Hữu (xã Yên Thắng); mô hình “Nuôi thỏ thương phẩm” trên 1.000 con của gia đình anh Phạm Văn Giảng (xã Khánh Dương); mô hình trồng cây dược liệu (cây đinh lăng) của gia đình anh Vũ Văn Đại (xã Yên Mạc); mô hình “Nuôi thỏ, dê, gà” của gia đình anh Nguyễn Văn Nhanh (xã Yên Đồng)…

Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Mô, những năm gần đây, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở luôn gương mẫu, gắn bó với nhân dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để từ đó có phương pháp vận động phù hợp. Thông qua tuyên truyền làm cho mọi người hiểu được trong xây dựng nông thôn mới, người dân chính là chủ thể, mọi việc đều tuân thủ quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “lấy sức dân làm đẹp cho dân”. 

Vì vậy đã khơi dậy sức dân tham gia vào hầu hết các công việc của phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch; tham gia giám sát các dự án; thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với chỉnh trang đồng ruộng; đóng góp công sức, tiền của, vật chất xây dựng cơ sở hạ tầng... Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2018 phấn đấu có thêm 2 xã về đích nông thôn mới (Yên Mạc, Yên Phong), góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Cùng với phát triển kinh tế, nhiều mô hình, cách làm dân vận khéo trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư để cùng nhau bài trừ những hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh nông thôn. Bên cạnh đó, phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh được huyện Yên Mô quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đã bám sát tình hình quần chúng; tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Sau 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay huyện Yên Mô có 138 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả. Trong đó có 52 mô hình, điển hình về lĩnh vực kinh tế; 56 mô hình, điển hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 20 mô hình, điển hình về lĩnh vực an ninh, quốc phòng; 10 mô hình, điển hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. “Các mô hình, điển hình dân vận khéo đã và đang tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, khơi dậy sức dân tham gia hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện”- đồng chí Phạm Văn Thi khẳng định.

Đức Nghĩa

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả