Y tế Thứ sáu, 06/04/2018 16:18

Yên Mô: Chuyển biến về công tác BHXH, BHYT

Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 tại huyện Yên Mô cho thấy, công tác BHXH, BHYT đã có bước phát triển khá sâu rộng, đem lại những hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, huyện Yên Mô, BHXH huyện đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là nhận thức về BHXH, BHYT cho chủ sử dụng lao động và người lao động nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định mới về Luật BHXH, Luật BHYT, về nghĩa vụ, quyền lợi và quy trình, thủ tục tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT. Do đó số đầu mối đơn vị, số đối tượng mới đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã tăng nhanh so với năm 2012.

Kết quả, số người tham gia BHXH bắt buộc là 7.375, tăng 4.157 người đứng thứ 3 toàn tỉnh (sau thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp); số người tham gia BHXH tự nguyện là 213 người, tăng 117 người; số người tham gia BHTN là 6.650, tăng 4.338 người; số người tham gia BHYT là 102.361/116.380 người. Nâng tỷ lệ bao phủ BHYT từ 55,42% lên 87,95%, tăng 180%. Trong đó, số người tham gia BHYT tại BHXH huyện là 91.149 người; số người tham gia BHYT thân nhân sĩ quan quân đội, công an nhân dân là 11.212 người. Đặc biệt, trên địa bàn Yên Mô có số người tham gia BHYT hộ gia đình; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức thu nhập trung bình tăng nhanh trong tỉnh. Số thu BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm 2012 toàn huyện thu BHXH, BHYT, BHTN là 57.140.663.034 đồng. Kết quả thu năm 2017 là 138.122.649.106 đồng (tăng 241% so với năm 2012).

Công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT được kịp thời. Công tác cải cách TTHC được thực hiện công khai, minh bạch; thời gian giải quyết được rút ngắn thông qua giao dịch điện tử. Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện miễn phí cho tổ chức và cá nhân. Giải quyết nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quyền lợi của đối tượng tham gia được bảo đảm. Công tác khám, chữa bệnh BHYT đã có nhiều chuyển biến tích cực, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm với người bệnh được nâng lên đáng kể, cơ bản đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tích cực thực hiện khá tốt hệ thống phần mềm giám định khám, chữa bệnh BHYT, kết nối liên thông dữ liệu đối với 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 21 còn một số hạn chế như tỷ lệ bao phủ BHYT một số đối tượng chưa cao. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa khai thác hết tiềm năng, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp. Tình trạng các chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động… cần sớm được chỉ đạo thưc hiện để khắc phục kịp thời.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình số 71-CTr/TU, ngày 3/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, huyện Yên Mô tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT, BHXH để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT. Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan BHXH huyện trong việc thực hiện Luật BHXH, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT và dịch vụ khám, chữa bệnh, đảm bảo chỉ tiêu chi KCB BHYT theo quy định của tỉnh…

Phạm Quang Chung

Giám đốc BHXH huyện Yên Mô

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả