Tin tức Thứ ba, 18/06/2019 08:17

Yên Khánh: Xây dựng và phát triển văn hóa toàn diện

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã ban hành Chương trình hành động số 19, ngày 18/8/2014, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi trong chương trình trao thưởng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Vũ Duy Thanh (Yên Khánh). Ảnh: Minh Quang
Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi trong chương trình trao thưởng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Vũ Duy Thanh (Yên Khánh). Ảnh: Minh Quang

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện, đồng chí Tạ Quang Thao, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Khánh cho biết: Những năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết về văn hóa; đồng thời triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Cùng với đó tuyên truyền cụ thể về quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, xóm, phố, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Kết quả, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tin tưởng, hưởng ứng, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố và tăng cường.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được quan tâm. Các loại hình nghệ thuật văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy như nghệ thuật múa trống dân gian, nghệ thuật hát chèo.... Hiện 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân vận động, khu thể thao; 98,9% thôn, xóm, phố có nhà văn hóa; có 92% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 80,2% thôn, xóm, phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Toàn huyện hiện có 249 CLB văn nghệ, 175 CLB thể dục thể thao, có 27% dân số thường xuyên tham gia luyện tập TDTT... Hàng năm, cấp huyện và các xã, thị trấn đều tổ chức được hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan các CLB chèo, tổ chức thi đấu, giao hữu các môn thể thao. Việc tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng tiến bộ. Mỗi năm toàn huyện có khoảng 750 đám cưới, 640 đám tang, hầu hết các lễ cưới được tổ chức văn minh, lịch sự; lễ tang được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo tổ chức trang trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục... Đến hết năm 2018, 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Yên Ninh đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện Yên Khánh cũng đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 2 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại huyện Yên Khánh cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, xây dựng và hình thành những con người có lối sống và ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và ổn định; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới được nâng lên. Cuộc sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân có sự chuyển biến sâu sắc, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân đa dạng, phong phú.

Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 10, huyện Yên Khánh quyết tâm xây dựng, phát triển văn hóa và con người theo hướng toàn diện, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Trong xây dựng văn hóa, lấy xây dựng, phát triển con người là cốt lõi, phát huy tinh thần hiếu học, năng động, sáng tạo, có nhân cách, đạo đức, có lối sống tốt đẹp từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình làm trọng tâm. Theo đó, phấn đấu duy trì và đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: 92% số hộ gia đình; 86% thôn, xóm, phố và 87% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.. Nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2020, có 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi xã có 2-3 thôn, xóm đạt kiểu mẫu. Tăng cường đầu tư, xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Hạnh Chi

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả