Thời sự Thứ năm, 23/05/2019 15:05

Yên Khánh sơ kết các nghị quyết về văn hóa

Sáng 23/5, huyện Yên Khánh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Yên Khánh...

Lãnh đạo huyện Yên Khánh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghị quyết.
Lãnh đạo huyện Yên Khánh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghị quyết.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 10, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động của Huyện ủy và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Nổi bật là: Tỷ lệ học sinh thi đỗ và các trường đại học, cao đẳng 5 năm gần đây đều đạt trên 70%; 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; có 86% người dân tham gia BHYT; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,7%. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện 5 năm qua huy động được 6,5 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, có sức lan tỏa lớn. Việc quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa; việc phát huy giá trị tốt đẹp trong văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, thực hiện tốt.

Hiện 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân vận động, khu thể thao; 98,9% thôn, xóm, phố có nhà văn hóa; có 92% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 80,2% thôn, xóm, phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Toàn huyện hiện có 249 CLB văn nghệ, 175 CLB thể dục thể thao, có 27% dân số thường xuyên tham gia luyện tập TDTT... Đến hết năm 2018, 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Khánh đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM...

Thời gian tới, thực hiện các nghị quyết trên, huyện Yên Khánh quyết tâm xây dựng, phát triển văn hóa và con người theo hướng toàn diện, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Phấn đấu duy trì và đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: 92% số hộ gia đình, 86% thôn, xóm, phố và 87% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Đến năm 2020 có 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi xã có 2-3 thôn, xóm đạt kiểu mẫu; tăng cường đầu tư, xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Tại hội nghị, 6 tập thể và 10 cá nhân được UBND huyện Yên Khánh tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 nghị quyết trên.

Hạnh Chi - Minh Quang


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả