Nông nghiệp- Nông thôn Thứ năm, 04/01/2018 08:31

Xích Thổ hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xích Thổ là xã miền núi khó khăn nằm ở phía bắc huyện Nho Quan. sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân xã Xích Thổ được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Những con đường giao thông được bê tông hóa rộng rãi hơn, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế cải thiện rõ rệt.

 Nhà văn hoá thôn Minh Long, xã Xích Thổ vừa được xây dựng khang trang. Ảnh: Minh Quang
Nhà văn hoá thôn Minh Long, xã Xích Thổ vừa được xây dựng khang trang. Ảnh: Minh Quang

Khi mới bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2010), xã mới đạt 7 tiêu chí gồm: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh.

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Xích Thổ đã nỗ lực phấn đấu, huy động tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình. Đến nay xã đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, tăng 14 tiêu chí so với năm 2010.

Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tập trung tổ chức tuyên truyền nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới đến các tổ chức đoàn thể và người dân trong xã.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của tỉnh, huyện, xã, qua đó đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng, phát huy vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đến các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trong xã.

 Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân là lĩnh vực cốt lõi được xã quan tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, xã Xích Thổ đã tiến hành chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà, phát huy thế mạnh của vùng kinh tế. Toàn xã có 3 mô hình sản xuất tiên tiến, 2 mô hình liên kết sản xuất, có 4 trang trại lớn giá trị bình quân đạt 870 triệu đồng/trang trại/năm và 105 gia trại, đạt giá trị bình quân 170 triệu đồng/năm.

Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.000 tấn. Lĩnh vực chăn nuôi: đàn trâu, bò 1.318 con; đàn lợn 11.000 con; đàn gia cầm 75.000 con, tổng trọng lượng thịt hơi xuất chuồng 840 tấn. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 68,0 ha, tổng sản lượng thủy sản đạt 170 tấn/năm.

Xã đã hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, tổng diện tích thực hiện 473 ha, nhân dân hiến đất để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng là 7 ha; kinh phí nhân dân đóng góp 850 triệu đồng (bình quân 64.000đồng/sào). Trước dồn điền, đổi thửa, bình quân 7 thửa/hộ, sau dồn điền, đổi thửa bình quân 3,5 thửa/hộ; đường giao thông, thủy lợi nội đồng được kiên cố đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Toàn xã có 14 máy làm đất các loại và 4 máy gặt đập liên hoàn, đến nay đã chủ động hoàn toàn về khâu điều tiết nước, làm đất và thu hoạch lúa bằng máy móc, góp phần giảm chi phí, sức lao động và tăng thu nhập cho người dân.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp, 4 tổ hợp tác và 547 hộ kinh doanh ngành nghề đang hoạt động, thu hút 3.274 lao động có mức thu nhập ổn định từ 4,5 triệu đồng/người/tháng. Số lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là 1.720 người, có thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng; có 20 người đi xuất khẩu lao động.

Toàn xã có 1 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt 6 khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp như: Dịch vụ tưới tiêu, cung ứng vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật, bảo vệ đồng điền, thú y chăn nuôi, phục vụ nhu cầu sản xuất của xã viên.

Công tác dạy nghề, tạo việc làm được quan tâm. Những năm qua xã đã phối hợp tổ chức 8 lớp dạy nghề cho 300 lao động nông thôn, mở 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho 530 lượt người, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Trong những năm qua, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt trên 287 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm 17,38%; vốn vay tín dụng chiếm 20,53%; vốn doanh nghiệp chiếm 1,88%; vốn tham gia của nhân dân chiếm 60,2%.

Trong đó, nhân dân tự bỏ vốn đầu tư, xây dựng, chỉnh trang nhà ở và các công trình khác là 153.439,4 triệu đồng. Đóng góp làm đường giao thông là 9.485 triệu đồng; đóng góp thực hiện dồn điền, đổi thửa là 4.015 triệu đồng; đóng góp làm nhà văn hóa thôn 2.344 triệu đồng và 553 ngày công lao động; đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường lớp của 3 cấp học và công trình nhà bia ghi tên liệt sỹ, với tổng số tiền là 3.890 triệu đồng. Việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hợp với sức dân; các hộ nghèo, hộ chính sách được miễn giảm; sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả…

Đặc biệt, được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp và sự tích cực tham gia của nhân dân, sau 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tiếp nhận 4.830 tấn xi măng, xây dựng nâng cấp được 167 tuyến đường với chiều dài 32,5km.

Đường giao thông trên địa bàn xã (87,71 km) đã được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa; đường trục thôn và đường liên thôn là 21,6km đã được bê tông hóa, đạt 80%; đường ngõ, xóm là 27,63 km đã được bê tông hóa, cứng hóa; 25,2 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Tổng kinh phí đã thực hiện đạt trên 50 tỷ đồng.

Toàn xã có 3 cấp học đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Trạm y tế đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế mức độ 2. 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí của cộng đồng dân cư.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là các chính sách hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhiều chương trình khác, cùng với sự nỗ lực của nhân dân, toàn xã đã xây dựng mới 273 nhà; sửa chữa, cải tạo 345 nhà; xóa được 20 nhà tạm. Kết quả rà soát, đánh giá thu nhập năm 2016, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 34,4 triệu đồng/năm, tăng so với năm 2010 là 11,4 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã còn 2,3%.

Một trong những tiêu chí khó mà Xích Thổ đã nỗ lực hoàn thành đó là tiêu chí vệ sinh môi trường. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% và nước sạch theo quy định đạt 65% trở lên; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

Xã có 1 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh là 98,5%, trong đó hộ sử dụng nước sạch đạt 71%. Nước thải, chất thải rắn đã được thu gom, tiêu hủy, chôn lấp theo quy định. Xã vận động các hộ dân tự xây lò xử lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình được trên 700 lò.

Sau 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Xích Thổ đã thực sự có sự thay đổi toàn diện. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm. Đảng viên và người dân gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.

Xích Thổ xác định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Chính vì vậy, để nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới, Xích Thổ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh được giữ vững... Xích Thổ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bùi Tuấn Vương
(Chủ tịch UBND xã Xích Thổ)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả