Xây dựng Đảng Thứ sáu, 03/02/2017 09:24

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ huyện Nho Quan

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nho Quan luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất. Các TCCSĐ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Huyện ủy Nho Quan khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu năm 2016. Ảnh: Hoàng Anh
Lãnh đạo Huyện ủy Nho Quan khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu năm 2016. Ảnh: Hoàng Anh

Đảng bộ huyện Nho Quan hiện có 78 TCCSĐ, trong đó 27 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ khối cơ quan và 46 chi bộ trực thuộc với 8.803 đảng viên. Xác định rõ, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đã có nhiều biện pháp nhằm củng cố các TCCSĐ đi đôi với nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nề nếp công tác tự phê bình và phê bình. Đồng chí Trần Việt Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nổi bật là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận 21 ngày 17-7-2014, Công văn số 107 ngày 28-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 17-NQ/HU của Huyện uỷ Nho Quan về một số nội dung chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lương sinh hoạt chi bộ như: Triển khai việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã về dự sinh hoạt chi bộ ở thôn, bản, xóm, phố; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện uỷ với đại diện cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất để có cơ sở ban hành những chủ trương trúng và đúng, phù hợp với thực tiễn. Đảng bộ cũng tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Qua học tập, quán triệt, nhận thức chính trị của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở càng được khẳng định.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ từng bước được nâng cao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, Đảng bộ huyện luôn coi công tác phát triển đảng viên là một trong những chỉ tiêu để đánh giá TCCSĐ hàng năm. Quán triệt tinh thần ấy, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao trình độ, năng lực đảng viên nhằm đáp ứng phát triển đảng viên ở từng đảng bộ, chi bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn và vùng đồng bào có đạo. Nhờ đó, trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 272 đảng viên mới, đạt 108,8% kế hoạch. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện luôn coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tự phê bình và phê bình.

Nội dung sinh hoạt của các chi bộ ngày càng phong phú, nhất là việc đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm được đảng viên và nhân dân quan tâm như: công tác sản xuất, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, chuyên đề về làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới…. gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là các chủ trương có liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, đồng thời giúp cho các đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên, tăng “sức trẻ” cho các chi bộ, đặc biệt là chi bộ thôn, xóm, bản.

Vào dịp cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhắc nhở, phê bình và xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc Đảng. Qua đó, chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ nét, năm 2016 có 70,36% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh chiếm 34,62%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Nho Quan tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ và của từng đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Quỳnh Thu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả