Thi đua xuất phát từ lợi ích tập thể và lợi ích người lao động

Thi đua xuất phát từ lợi ích tập thể và lợi ích người lao động

19/12/2017 07:57

Hàng năm, tỉnh ta có khoảng 70-75% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp; 60-65% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc… Đó là một trong những kết quả nổi bật từ các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ trong công nhân viên chức và người lao động mà ở đó tổ chức công đoàn các cấp từ tỉnh xuống cơ sở luôn giữ vai trò quan trọng.

Huyện ủy Yên Mô: Chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng

19/12/2017 07:52

Đảng bộ huyện Yên Mô hiện có 60 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với trên 7.100 đảng viên. Thời gian qua, Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, qua đó giúp cấp ủy có thêm kênh thông tin, định hướng dư luận, đảm bảo đúng định hướng.

Việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên - những vấn đề đặt ra

Việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên - những vấn đề đặt ra

14/12/2017 15:44

Những năm gần đây, ở nhiều chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng vẫn còn khá cao. Vấn đề này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

13/12/2017 08:19

Chiều tối 12/12, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ra Ban Bí thư Trung ương gồm 4 đồng chí. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

06/12/2017 18:48

Toàn tỉnh hiện có trên 50.000 cựu chiến binh, trên 28.000 cựu quân nhân , tỷ lệ hội viên tham gia Hội đạt tỷ lệ 96%. Cựu chiến binh trong tỉnh hầu hết là những người đã trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, được tôi luyện qua các cuộc đấu tranh cách mạng. Trở về địa phương, đại đa số cựu chiến binh giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát huy hiệu quả bản chất “bộ đội cụ Hồ”. 15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ c ủa Bộ Chính trị khóa IX về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh các cấp hoạt động hiệu quả. Qua đó góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể

06/12/2017 09:20

Trong 2 ngày 29 và 30/11, cùng với cả nước, hầu hết cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh ta đã được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của hội nghị Trung ương 6, khóa XII qua hình thức trực tuyến. Điều đặc biệt là chủ trì hội nghị học tập là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; báo cáo viên truyền đạt các Nghị quyết là đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và hai đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chi cục quản lý thị trường với phong trào thi đua “dân vận khéo”

Chi cục quản lý thị trường với phong trào thi đua “dân vận khéo”

05/12/2017 10:30

Với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên phải tiếp xúc với tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác xảy ra trên địa bàn tỉnh. Do đó, chi ủy, lãnh đạo Chi cục đã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công thương về ‘rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành.

LLVT thành phố Tam Điệp tích cực thi đua làm theo lời Bác

02/12/2017 08:45

Những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Tam Điệp đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và tham gia có hiệu quả vào phong trào thi đua Quyết thắng. Các phong trào thi đua đã tập trung vào các nhiệm vụ mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của chính trị viên, người chỉ huy và sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo động lực quan trọng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khánh Nhạc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, hiệu quả

27/11/2017 09:18

Trong nhiều năm qua, việc xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, xóm đảm bảo đủ số lượng, nâng dần về chất lượng, hoạt động hiệu quả luôn được Đảng bộ xã Khánh Nhạc (Yên Khánh) quan tâm chú trọng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Đảng bộ xã đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chính vì vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ ở địa phương có bước trưởng thành nhiều mặt, trở thành những nhân tố quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thành phố Ninh Bình, sau 1 năm thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính

Thành phố Ninh Bình, sau 1 năm thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính

21/11/2017 08:50

Là một trong 2 địa phương của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị thực hiện thí điểm Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, thành phố Ninh Bình đã bắt tay vào thực hiện ngay chủ trương của tỉnh với quyết tâm cao. Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề án.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh: Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh: Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở

21/11/2017 08:47

Với cách làm linh hoạt, đảm bảo nguyên tắc đề ra, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh là một trong những đơn vị chỉ đạo hoàn thành sớm việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội phụ nữ huyện Yên Mô thực hiện “dân vận khéo” để thành lập hợp tác xã

Hội phụ nữ huyện Yên Mô thực hiện “dân vận khéo” để thành lập hợp tác xã

20/11/2017 15:32

Cùng với việc thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia các phong trào, hoạt động của Hội, Hội Phụ nữ huyện Yên Mô còn quan tâm nâng cao đời sống cho hội viên thông qua các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ về phát triển kinh tế. Phát huy vai trò của công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “dân vận khéo”, từ đầu năm 2017, Hội Phụ nữ huyện đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả để hình thành, xây dựng nên mô hình Hợp tác xã Tiên Phong ở xã Yên Từ, giúp gắn kết các hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao cho hội viên so với các mô hình canh tác truyền thống…

Thành ủy Ninh Bình: Đổi mới phong cách, lề lối làm việc đối với cơ quan lãnh đạo của Đảng

17/11/2017 18:13

Xác định việc đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc đối với các cơ quan lãnh đạo của Đảng là hết sức quan trọng và cần thiết đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, những năm qua, Thành ủy Ninh Bình luôn quan tâm và có nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ thành phố đến cơ sở.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

15/11/2017 09:01

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với từng loại hình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

08/11/2017 08:29

Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi phải đổi mới công tác quản lý, tổ chức hoạt động của các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo hướng chuẩn mực, nền nếp, khang trang, hiện đại.

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả