Đảng bộ phường Thanh Bình: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

10/11/2016 09:04

Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể của phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh: Triển khai nghiêm túc, chuyển biến tích cực

Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh: Triển khai nghiêm túc, chuyển biến tích cực

08/11/2016 08:29

Qua thực hiện Chỉ thị 03, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh được coi trọng; trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cũng có nhiều chuyển biến.

Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố trong công tác đảm bảo ANTT khu dân cư

08/11/2016 08:24

Tổ dân phố 18, phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) là địa bàn có mật độ dân cư khá đông, lượng người và phương tiện đi lại tấp nập; có nhiều hộ gia đình làm dịch vụ cho thuê nhà trọ. Vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về hội nhập kinh tế quốc tế

07/11/2016 08:20

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết này.

Sở Nội vụ: Học Bác trong cải cách hành chính

06/11/2016 09:06

Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai 1 trong 4 nội dung về cải cách thủ tục hành chính, đó là việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian vừa qua với việc vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác trong “sửa đổi lối làm việc”, nêu cao tinh thần trách nhiệm… đơn vị đã tham mưu và trực tiếp triển khai công tác này đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nho Quan, kết quả bước đầu từ việc thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Nho Quan, kết quả bước đầu từ việc thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

03/11/2016 08:54

Thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 1-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để các hoạt động được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp đỡ các xã có điều kiện vươn lên.

Toàn văn Nghị quyết số 05-NQ/TW về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng

02/11/2016 10:01

Ngày 01/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết. (Nguồn: Báo điện tử Đảng CSVN).

Văn Hải: Tích cực cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân

Văn Hải: Tích cực cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân

02/11/2016 08:11

Thực hiện công tác cải cách hành chính, xã Văn Hải (Kim Sơn) đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”, qua đó không chỉ giảm phiền hà cho người dân mà còn góp phần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức xã, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

01/11/2016 16:44

Ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:

Phụ nữ Yên Mô; Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Phụ nữ Yên Mô; Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

01/11/2016 08:45

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” giai đoạn 2014 – 2016, Hội Phụ nữ huyện Yên Mô đã triển khai sâu rộng trong toàn Hội, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Thông qua cuộc vận động, đã giúp chị em nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

“Đòn bẩy” nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở thành phố Ninh Bình

31/10/2016 08:39

Từ tháng 4/2016, đảng viên thuộc các chi bộ cơ quan xã, phường trên địa bàn thành phố Ninh Bình ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tại cơ quan, còn có thêm lịch dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, phố.

Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng

Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng

27/10/2016 16:56

Ngày 27-10, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội Phụ nữ Hoa Lư: Đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Hội Phụ nữ Hoa Lư: Đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

20/10/2016 09:13

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là hoạt động cụ thể của Hội LHPN Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xác định việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động là góp phần thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ huyện Hoa Lư đã có nhiều giải pháp nhằm thu hút, động viên và tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ trong huyện tham gia thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2016), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoa Lư.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức

20/10/2016 09:01

Triển khai Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.Ư, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hiện nay các Đảng bộ trực thuộc đang tích cực triển khai quán triệt Chỉ thị 05 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời gắn với việc triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dân vận khéo trong công tác khuyến học ở thành phố Tam Điệp

Dân vận khéo trong công tác khuyến học ở thành phố Tam Điệp

19/10/2016 08:24

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Hội Khuyến học thành phố Tam Điệp đã tạo được phong trào sôi nổi, rộng khắp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, trở thành điểm sáng của tỉnh trong công tác khuyến học nhiều năm qua.

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Chùa Động Am Tiên – chốn “bồng lai tiên cảnh' ở Ninh Bình
Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc
Miền quê thanh bình ở Ninh Bình
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả