Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

14/07/2017 15:16

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia quản lý Nhà nước

14/07/2017 08:39

Thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động thực hiện các hoạt động, lồng ghép các nội dung, chương trình về công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ của phụ nữ vào xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương… Qua đó từng bước nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia quản lý Nhà nước.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Tam Điệp mở rộng

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Tam Điệp mở rộng

09/07/2017 17:58

Ngày 7/7, Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Tam Điệp mở rộng đã được tổ chức để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 17/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Đảng bộ huyện Gia Viễn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ huyện Gia Viễn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

04/07/2017 08:27

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện.

Kim Định: Làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

01/07/2017 14:23

Thời gian qua, Đảng bộ xã Kim Định (huyện Kim Sơn) đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong quy hoạch cán bộ

27/06/2017 16:45

Nhằm đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch cán bộ (QHCB) với mục tiêu phát hiện sớm nguồn cán bộ có đức, tài, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt, lâu dài của từng địa phương, đơn vị và của đất nước, đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập, đáp ứng yêu cầu của công tác QHCB trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác QHCB lãnh đạo quản lý nêu tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012”.

Hội CCB xã Khánh Trung: Tham gia xây dựng đảng, chính quyền

25/06/2017 08:45

Hội CCB xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh có 470 hội viên sinh hoạt ở 21 chi hội. Với chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cựu chiến binh, từ khi thành lập đến nay, Hội CCB xã đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với vận động hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, phát huy vai trò của CCB tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Thị trấn Me phát huy hiệu quả công tác “Dân vận khéo” trong xã hội hóa đường nội thị

22/06/2017 08:32

Tuy là thị trấn trung tâm của huyện Gia Viễn nhưng thị trấn Me vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thị trấn đã chủ động khảo sát lựa chọn mô hình có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đăng ký thực hiện. Trong đó, mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện xã hội hóa đường nội thị vào nghĩa trang vườn Me và đường dân sinh mới được hoàn thành đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của người dân.

Phố Lý Nhân khơi dậy sức dân nhờ “dân vận khéo”

19/06/2017 08:17

Đến phố Lý Nhân, phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp), nhiều người cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của khu phố. Đường bê tông của khu phố đã được trải rộng khắp, hệ thống kênh thoát nước được đầu tư xây dựng kiên cố, nhà văn hóa phố được xây dựng khang trang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, thay thế những ngôi nhà cấp 4. Đồng ruộng Lý Nhân hôm nay đã được dồn lại thành những thửa lớn gối kênh, tạo thuận lợi cho nông dân thâm canh, tăng vụ... Sự thay đổi đó là do nhiều năm qua phố Lý Nhân đã làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ huyện Hoa Lư: Nhiều việc làm thiết thực học và làm theo Bác

17/06/2017 08:16

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Hoa Lư quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “tuổi trẻ Hoa Lư học tập và làm theo lời Bác”. Qua việc học tập, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhiều chuyển biến, đã xuất hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa từ việc học và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

15/06/2017 07:21

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thành phố Tam Điệp chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thành phố Tam Điệp chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

11/06/2017 10:24

Xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua, thành phố Tam Điệp đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các hình thức, chủ đề phong phú, thiết thực để xây dựng phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

10/06/2017 09:29

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuổi trẻ Gia Viễn làm theo lời Bác

09/06/2017 08:26

Đa dạng các hình thức, nội dung học tập và làm theo Bác; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị là những giải pháp mà Huyện đoàn Gia Viễn tập trung thực hiện nhằm triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ninh Bình quan tâm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

Ninh Bình quan tâm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

06/06/2017 08:41

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trang đầu  ...  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Độc đáo hệ sinh thái ở Tràng An
Nét đẹp bình dị thôn quê ở Ninh Bình
Cảnh sắc hữu tình ở chùa Bích Động
Bức tranh thiên nhiên thanh bình ở Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả