Văn phòng HĐND, UBND huyện Hoa Lư: Nhiều chuyển biến từ việc học và làm theo Bác

07/01/2017 08:45

Là cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND huyện Hoa Lư, những năm qua chi bộ Văn phòng HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, liên tục được Huyện ủy công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phụ nữ Tam Điệp: Tích cực triển khai các mô hình “Dân vận khéo”

31/12/2016 08:34

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Xây dựng đô thị văn minh”, “Xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Tam Điệp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

MTTQ các cấp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

MTTQ các cấp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

31/12/2016 08:22

Qua nhiều năm triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cho thấy, CVĐ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc; phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ xã Yên Từ: Học và làm theo gương Bác

31/12/2016 08:07

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Từ, huyện Yên Mô. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương.

Thức dậy lương tâm và nhân cách người Cộng sản

31/12/2016 07:02

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng đòi hỏi bức bách của cuộc sống và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

30/12/2016 08:29

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã thống nhất chủ đề của năm 2017 là năm “Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Đây là hành động thiết thực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/T.Ư ngày 7-6-2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả…

Khánh Thịnh: Thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Khánh Thịnh: Thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

29/12/2016 08:33

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua, xã Khánh Thịnh (Yên Mô) đã phát huy quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, Khánh Thịnh đặc biệt coi trọng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí.

Phường Thanh Bình: Xây dựng chính quyền vững mạnh

29/12/2016 08:21

Là một phường trung tâm của thành phố Ninh Bình, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND phường Thanh Bình luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Phường Tân Thành 20 năm xây dựng và phát triển

Phường Tân Thành 20 năm xây dựng và phát triển

28/12/2016 08:35

Cách đây 20 năm, phường Tân Thành được thành lập theo Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 2-11-1996 của Chính phủ. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn của thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình), 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, đến nay, Tân Thành đã trở thành một trong những phường trung tâm của thành phố, với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân từng bước cải thiện. Nhiều năm qua, Đảng bộ phường luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh: Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

23/12/2016 08:31

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh (gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh) hiện có 12 chi nhánh và 28 phòng giao dịch trực thuộc trải rộng trên địa bàn với tổng số cán bộ, nhân viên là trên 500 người. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng luôn quan tâm đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ và nhân viên, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quy định của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"

20/12/2016 10:05

Ngày 19/12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Theo đó, Bộ Chính trị Quy định:

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

17/12/2016 08:19

Thời gian qua, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, qua đó thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng ở Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình

12/12/2016 08:04

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quân đội, Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để có những giải pháp phù hợp thực hiện công tác tư tưởng. Trong đó, việc đổi mới nội dung, phương thức, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Quân sự thành phố được chú trọng thực hiện.

Thực hiện “nếp sống văn hóa công sở” ở Đảng bộ huyện Gia Viễn: Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

11/12/2016 10:07

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 với chủ đề “nếp sống văn hóa công sở”, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Thông tri số 27-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước

06/12/2016 08:23

Những năm qua, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã quan tâm triển khai các nội dung của việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động ngày càng có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trang đầu  ...  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Núi Kỳ Lân - Hòn ngọc xanh giữa lòng thành phố Ninh Bình
Vó tép trên sông quê
Kiến trúc độc đáo ở nhà thờ đá Phát Diệm
Hoàng hôn Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả