Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh

02/03/2018 07:45

Nhiều năm qua, xác định việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những việc quan trọng góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đồng thời sử dụng có hiệu quả các báo, tạp chí của Đảng, qua đó cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin phục vụ cho sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cũng như nhu cầu về tìm hiểu thông tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính

01/03/2018 20:18

Chiều 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác

19/02/2018 10:21

Năm 2017, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu”. Làm theo gương Bác, trên địa bàn tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tỏa sáng trong mọi lĩnh vực lao động sản xuất, học tập, công tác, hết lòng phục vụ nhân dân.

Làm tròn trách nhiệm người đại biểu dân cử

Làm tròn trách nhiệm người đại biểu dân cử

18/02/2018 08:49

Năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tròn trách nhiệm người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như của đất nước.

Các mô hình điển hình “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Các mô hình điển hình “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

17/02/2018 08:42

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các ngành, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện thông qua việc quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các lĩnh vực công tác. Từ các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã tập trung giải quyết được nhiều việc mới, việc khó ở cơ sở, qua đó góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị.

Nỗ lực phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI

Nỗ lực phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI

04/02/2018 02:34

Ở khu vực doanh nghiệp FDI - nơi vẫn được coi là “vùng trắng” trong công tác phát triển Đảng thì thời gian qua Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp thành lập được tới 3 tổ chức đảng. Con số này chưa phải là nhiều, song nếu so với một số tỉnh lân cận thì Ninh Bình cũng đã trở thành một trong rất ít địa phương xóa được “vùng trắng” của công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thành phố Ninh Bình: Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

03/02/2018 08:28

Cụ thể hóa những lời dạy sâu sắc của Bác về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thời gian qua thành phố Ninh Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác cải cách hành chính. Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều người dân cho rằng, điểm đáng ghi nhận nhất chính là thái độ phục vụ tận tình, chu đáo và thân thiện của cán bộ, công chức, bên cạnh đó là sự đổi mới về thủ tục hành chính, về công nghệ thông tin… Qua đó đã đánh dấu bước chuyển quan trọng hướng đến nền hành chính phục vụ.

Sôi nổi các phong trào thi đua của hội viên nông dân hướng về đại hội

Sôi nổi các phong trào thi đua của hội viên nông dân hướng về đại hội

25/01/2018 08:40

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã và đang tích cực thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa.

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Yên Khánh

22/01/2018 08:44

Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, quan trọng không thể thiếu đối với các tổ chức cơ sở Đảng, trong những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện Yên Khánh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó báo, tạp chí của Đảng đã đến được với cán bộ, đảng viên, LLVT, các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị-văn hóa, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của huyện vào cuộc sống.

MTTQ huyện Yên Khánh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

13/01/2018 13:54

Năm 2017, kinh tế - xã hội của huyện Yên Khánh đạt kết quả toàn diện, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững… Trong kết quả chung đó có phần đóng góp tích cực từ hoạt động của MTTQ huyện, đó là tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

10/01/2018 08:34

Ngày 7-6-2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của Quy định số 101, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 765-QĐ/TU, ngày 5/11/2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Quy định 101. Nội dung của Quy định từng bước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống, trở thành ‘‘kim chỉ nam” cho hoạt động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Nông dân thành phố Ninh Bình thi đua làm theo lời Bác

06/01/2018 14:17

Cụ thể hóa lời dạy của Bác, thời gian vừa qua, Hội Nông dân thành phố Ninh Bình đã phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng đô thị...

“Dân vận khéo” góp phần giải quyết những việc mới, việc khó ở cơ sở

“Dân vận khéo” góp phần giải quyết những việc mới, việc khó ở cơ sở

02/01/2018 10:09

Đến nay các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện hơn 1.400 mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Các mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực và tập trung giải quyết những việc mới, việc khó ở cơ sở.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Những cách làm sáng tạo, quyết liệt

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Những cách làm sáng tạo, quyết liệt

29/12/2017 10:00

Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách về xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thời gian qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tìm nhiều giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

23/12/2017 16:34

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 23/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 4, thảo luận chuyên sâu về chủ đề: “Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp;” tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trang đầu  ...  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả