Yên Mô khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

Yên Mô khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

10/10/2018 08:43

Về Yên Mô hôm nay, điều dễ cảm nhận đó là sự thay đổi rõ nét qua những nếp nhà, ngõ xóm: nhiều tuyến đường đã được trải nhựa, đổ bê tông thay thế những con đường lầy lội, “ổ voi, ổ gà”. Hệ thống kênh mương tưới tiêu được đầu tư xây dựng kiên cố gắn với dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tạo ra những vùng chuyên canh năng suất, chất lượng cao. Nhiều ngôi nhà cao tầng, trung tâm dịch vụ thương mại và nhiều nhà máy được đầu tư xây dựng... Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động của vùng quê vốn được coi là “thuần nông” này. Sự “thắm da, đỏ thịt” ấy là nhờ huyện đã làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành.

Cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp ủy giao

Cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp ủy giao

09/10/2018 14:38

Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 1/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, cơ quan ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy được phân công phụ trách xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh.

Yên Khánh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng nông thôn mới

Yên Khánh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng nông thôn mới

09/10/2018 12:36

Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Khánh đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Kết quả trên ghi đậm dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng đối với sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hơn hết là thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.

Đảng bộ huyện Yên Mô: Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng

04/10/2018 09:00

Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên đã là một trong những giải pháp quan trọng để Đảng bộ Yên Mô không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Chi bộ đội cảnh sát hình sự (Công an thành phố Tam Điệp): Thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

30/09/2018 15:37

2 năm qua Chi bộ Đội Cảnh sát hình sự (Đảng bộ Công an thành phố Tam Điệp) đã gắn việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và coi đây là nội dung quan trọng, là yêu cầu cấp thiết trong việc đẩy lùi tiêu cực, yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thành phố Ninh Bình

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thành phố Ninh Bình

29/09/2018 08:14

Gần 3 năm qua (2016 – 2018), phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được thành phố Ninh Bình triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Các mô hình, điển hình đã tập trung giải quyết các vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết ở địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo hướng phát triển tích cực ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Nguồn sức mạnh giành thắng lợi

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Nguồn sức mạnh giành thắng lợi

26/09/2018 08:37

“Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trọng nhân nghĩa, khoan dung, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người con đất Việt, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta bất luận trong hoàn cảnh nào, đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang”.

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

19/09/2018 08:27

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kinh nghiệm thực hiện tốt công tác dân vận ở thôn Tây Cường

19/09/2018 08:25

Tổ dân vận thôn Tây Cường (xã Văn Hải, huyện Kim Sơn) được thành lập tháng 6/2012. Qua thời gian hoạt động, Tổ dân vận thôn Tây Cường đã khẳng định vai trò, vị trí và là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở; góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả.

Sư đoàn 350: Nhiều phong trào thi đua làm theo lời Bác

09/09/2018 15:36

Sư đoàn 350 thuộc Quân khu III đóng quân trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Sư đoàn vinh dự 5 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, động viên và dành tặng 6 chữ vàng: “Đoàn kết, trung kiên, quyết thắng”. Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Sư đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực tinh thần to lớn cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định, làm nền tảng phát triển đối với địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Nỗ lực xây dựng chính quyền vững mạnh

Nỗ lực xây dựng chính quyền vững mạnh

02/09/2018 09:52

Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam).

Chung sức xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp

Chung sức xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp

02/09/2018 01:21

Vào ngày này, cách đây 73 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

31/08/2018 09:32

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), do đó thời gian qua, MTTQ thành phố Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung công tác, thông qua nhiều hình thức hoạt động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Hoa Lư: Quan tâm đến công tác cán bộ nữ

Hoa Lư: Quan tâm đến công tác cán bộ nữ

30/08/2018 09:01

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Ninh Bình, Huyện ủy Hoa Lư đã tích cực triển khai trong các hội nghị từ cấp huyện đến cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương. Cấp ủy, chính quyền huyện Hoa Lư cũng xác định rõ quan điểm, công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy Đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp và vai trò chủ thể là phụ nữ, trong đó nòng cốt là Hội phụ nữ các cấp.

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kim Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và xử lý vi phạm trong Đảng

28/08/2018 08:24

Những năm gần đây, cấp ủy và ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng, từ đó đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trang đầu  ...  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả