Yên Khánh: Đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

Yên Khánh: Đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

30/05/2019 08:29

3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành mục tiêu học tập, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Khánh. Từ đó đã góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hội Cựu chiến binh phường Bắc Sơn: Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Hội Cựu chiến binh phường Bắc Sơn: Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

28/05/2019 08:08

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) đã phát huy bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, tiên phong, gương mẫu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Thành ủy Ninh Bình: Hiệu quả từ việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thành ủy Ninh Bình: Hiệu quả từ việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

24/05/2019 08:06

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương và chủ đề của Tỉnh ủy.

Thành ủy Ninh Bình: Đổi mới cách quản lý “đảng viên 76”

Thành ủy Ninh Bình: Đổi mới cách quản lý “đảng viên 76”

22/05/2019 08:43

Đảng bộ thành phố Ninh Bình hiện có số lượng “đảng viên 76” (đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị về giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định số 76 của Bộ Chính trị) lớn nhất tỉnh, với 9.214 đảng viên (gần bằng số đảng viên của toàn Đảng bộ). Những năm qua, Thành ủy Ninh Bình đã yêu cầu các cấp ủy coi trọng việc quản lý, giới thiệu và tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú nhằm phát huy tốt vai trò của “đảng viên 76” trong việc chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Tích cực góp phần cùng cả nước đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Tích cực góp phần cùng cả nước đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

17/05/2019 09:11

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong 3 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15/05/2019 18:07

Ngày 15/5, Công an tỉnh đã tổ chức hội thi “kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Dự hội thi có đại diện lãnh đạo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, một số sở, ngành có liên quan.

Quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

15/05/2019 07:53

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng ở tỉnh ta đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Phường Nam Bình: Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Phường Nam Bình: Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

09/05/2019 14:12

Đồng chí Nguyễn Đức Giang, Bí thư Đảng ủy phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) cho biết: Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Quá trình triển khai, Đảng bộ phường đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

Tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

09/05/2019 07:47

Hiện nay, công tác kết nạp đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng là "nguồn kết nạp" đảng viên đang có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng... Thực tế này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các cấp ủy, chính quyền, nếu không sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

07/05/2019 08:22

Chủ động, tập trung làm tốt công tác tham mưu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định tình hình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MTTQ Nho Quan: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

MTTQ Nho Quan: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

06/05/2019 09:54

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQVN các cấp trong huyện Nho Quan đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, khẳng định vị thế là “nhịp cầu nối niềm tin” giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Phụ nữ thị trấn Nho Quan thi đua “Dân vận khéo”

04/05/2019 13:30

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn Nho Quan đã đưa công tác dân vận trở thành một trong những phương pháp quan trọng trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội. Đây cũng đơn vị được huyện Nho Quan đánh giá là có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tuổi trẻ Ninh Bình làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

Tuổi trẻ Ninh Bình làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

29/04/2019 19:06

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Ninh Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng. Học tập và làm theo lời Bác, nhiều thanh niên đã quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp, trở thành những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Cách làm thiết thực, hiệu quả của Đảng bộ xã Khánh Trung trong thực hiện Chỉ thị 05

28/04/2019 22:25

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh), việc học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để những nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Để những nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

24/04/2019 08:23

Sau khi nghị quyết được ban hành, điều quan trọng nhất là đưa nghị quyết vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện sao cho có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống... đó là câu hỏi mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu luôn trăn trở. Đối với tỉnh ta, vấn đề này đã từng bước được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, sát với thực tiễn, từng bước được nhân dân ghi nhận.

Trang đầu  ...  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát
Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả