Quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

15/05/2019 07:53

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng ở tỉnh ta đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Phường Nam Bình: Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Phường Nam Bình: Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

09/05/2019 14:12

Đồng chí Nguyễn Đức Giang, Bí thư Đảng ủy phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) cho biết: Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Quá trình triển khai, Đảng bộ phường đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

Tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

09/05/2019 07:47

Hiện nay, công tác kết nạp đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng là "nguồn kết nạp" đảng viên đang có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng... Thực tế này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các cấp ủy, chính quyền, nếu không sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

07/05/2019 08:22

Chủ động, tập trung làm tốt công tác tham mưu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định tình hình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MTTQ Nho Quan: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

MTTQ Nho Quan: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

06/05/2019 09:54

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQVN các cấp trong huyện Nho Quan đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, khẳng định vị thế là “nhịp cầu nối niềm tin” giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Phụ nữ thị trấn Nho Quan thi đua “Dân vận khéo”

04/05/2019 13:30

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn Nho Quan đã đưa công tác dân vận trở thành một trong những phương pháp quan trọng trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội. Đây cũng đơn vị được huyện Nho Quan đánh giá là có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tuổi trẻ Ninh Bình làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

Tuổi trẻ Ninh Bình làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

29/04/2019 19:06

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Ninh Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng. Học tập và làm theo lời Bác, nhiều thanh niên đã quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp, trở thành những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Cách làm thiết thực, hiệu quả của Đảng bộ xã Khánh Trung trong thực hiện Chỉ thị 05

28/04/2019 22:25

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh), việc học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để những nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Để những nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

24/04/2019 08:23

Sau khi nghị quyết được ban hành, điều quan trọng nhất là đưa nghị quyết vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện sao cho có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống... đó là câu hỏi mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu luôn trăn trở. Đối với tỉnh ta, vấn đề này đã từng bước được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, sát với thực tiễn, từng bước được nhân dân ghi nhận.

Phường Phúc Thành: Phát huy vai trò của “đảng viên 76”

23/04/2019 08:14

“Đảng viên 76” là những đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị về giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp uỷ nơi cú trú hay còn gọi là sinh hoạt hai chiều theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Những năm qua, Đảng bộ phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) đã phát huy tốt vai trò của “đảng viên 76”, góp phần đưa phường trở thành một trong những địa phương mạnh về kinh tế, vững về an ninh chính trị của thành phố Ninh Bình.

Hội Nông dân tỉnh: Cách làm mới trong triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội Nông dân tỉnh: Cách làm mới trong triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

15/04/2019 11:19

Chuyển mạnh từ hình thức tuyên truyền sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, dạy nghề... là cách làm mới, hiệu quả mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã và đang triển khai để động viên, khích lệ hội viên tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Kim Sơn: Từng bước khắc phục khó khăn trong công tác quản lý đảng viên

15/04/2019 05:20

Tính đến hết năm 2018, toàn huyện Kim Sơn có 588/7.715 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt do tuổi cao, sức yếu, chiếm 7,6% tổng số đảng viên toàn huyện; 334 đảng viên tạm miễn sinh hoạt Đảng (chiếm 4,3%). Thực tiễn triển khai công tác quản lý đảng viên ở Kim Sơn, nhất là việc miễn và tạm miễn sinh hoạt đối với đảng viên còn gặp những khó khăn, bất cập.

Tuổi trẻ Kim Sơn: Lan tỏa giá trị tốt đẹp của đám cưới văn minh

Tuổi trẻ Kim Sơn: Lan tỏa giá trị tốt đẹp của đám cưới văn minh

14/04/2019 16:58

Những năm gần đây, “cưới văn minh, tiết kiệm” đã trở thành phong trào, là sự lựa chọn của rất nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Kim Sơn, nhất là cán bộ đoàn các cấp. Những đám cưới ấy diễn ra giản dị, gọn gàng, loại bỏ được những hủ tục rườm rà, song vẫn đảm bảo sự trang trọn và gây ấn tượng bởi trong ngày vui trọng đại ấy luôn đầy ắp tiếng cười, lời chúc phúc của bè bạn, họ hàng để khởi đầu viên mãn cho hạnh phúc lứa đôi.

Hội CCB xã Yên Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/04/2019 13:01

Hàng năm, trong chương trình, kế hoạch công tác của Hội CCB xã đều xác định nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘’tự diễn biến’’, ‘’tự chuyển hóa’’ trong nội bộ”. Ban Thường vụ Hội, các chi hội đã lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt để tuyên truyền về nội dung các chuyên đề của Chỉ thị 05 đến từng cán bộ, hội viên.

Mặt trận Tổ quốc xã Ninh Vân: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

12/04/2019 16:45

Trong thời gian qua, ủy ban MTTQ xã ninh Vân (Hoa Lư) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả