Hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn Khoái Thượng

27/11/2018 17:06

Thôn Khoái Thượng thuộc xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình. Thôn hiện có 342 hộ với 1.234 nhân khẩu, trong đó có 18 hộ thuộc diện chính sách. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, phối kết hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy đức tính cần cù trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

Hội Nông dân Tam Điệp thực hiện “dân vận khéo” theo lời dạy của Bác

25/11/2018 17:17

Thực hiện lời dạy của Bác “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo. Nhờ đó bộ mặt nông thôn được chỉnh trang, đời sống tinh thần của hội viên nông dân được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được phát huy…

MTTQ Nho Quan thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội

18/11/2018 17:54

Thời gian qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ huyện Nho Quan đã từng bước đi vào nề nếp và hiệu quả, được dư luận đồng tình ủng hộ. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Lương Khôi, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện về những kết quả cũng như kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác này tại địa phương.

Lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

Lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

17/11/2018 18:46

Ba năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh.

Thành phố Tam Điệp: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thiết thực

Thành phố Tam Điệp: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thiết thực

16/11/2018 08:35

Hàng năm, trên địa bàn thành phố Tam Điệp có 120/120 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tại đó có hơn 200 lượt hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng và 85% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ nhân dân tham dự ngày hội đạt hơn 80%.

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

15/11/2018 08:39

Tháng 8/2009, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Nghị quyết số 14 - NQ/HU về đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng đối với quần chúng có đạo; đồng thời ban hành Thông tri số 19 về việc đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng nhằm thành lập chi bộ ở những xóm chưa có đảng viên, xóm thuộc chi bộ ghép. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Đây được xem là những giải pháp quan trọng tháo gỡ “nút thắt” trong công tác phát triển đảng ở những vùng đồng bào Công giáo.

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

14/11/2018 08:44

Năm 2008, huyện Kim Sơn còn 7/27 xã, thị trấn có chi bộ ghép với tổng số 13 chi bộ ghép của 32 thôn, xóm và còn 2 xóm “trắng” đảng viên. Đến nay, Kim Sơn không còn xóm “trắng” đảng viên, chấm dứt tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Kim Sơn sau 10 năm kiên trì, bền bỉ thực hiện mục tiêu xóa xóm “trắng” đảng viên, xóm “trắng” chi bộ, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là ở những vùng có đông đồng bào Công giáo.

Gia Viễn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

08/11/2018 09:10

Gần 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Gia Viễn đã xác định rõ việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy đã chỉ đạo chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị LLVT bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa.

Phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

08/11/2018 09:08

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/T.W của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, đặc biệt là sau 3 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, vị trí làm chủ của nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội, người dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, đồng lòng cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.

Hội nông dân Hoa Lư: Thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế

Hội nông dân Hoa Lư: Thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế

31/10/2018 08:34

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hoa Lư đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động của Hội, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế. Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội luôn quan tâm xây dựng các mô hình điểm về trồng cây, con nuôi mới, cho hiệu quả kinh tế cao nhằm đánh giá, nhân rộng, từ đó thu hút đông đảo hội viên tham gia, hưởng ứng.

Cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Gia Viễn

Cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Gia Viễn

27/10/2018 08:41

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện xây dựng kế hoạch triển khai gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ những khó khăn, bức xúc nổi cộm...

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

26/10/2018 14:38

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa qua đã thống nhất cao và quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là một bước tiến mới về nhận thức của Đảng ta, trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao

26/10/2018 09:20

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Báo Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Yên Khánh thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

14/10/2018 08:28

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, huyện Yên Khánh đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của huyện trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kinh nghiệm “Dân vận khéo” của một Bí thư chi bộ

Kinh nghiệm “Dân vận khéo” của một Bí thư chi bộ

10/10/2018 13:46

Với vai trò là Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Đức Sáng đã cùng Ban chi ủy, Ban công tác Mặt trận, Ban đại diện tổ dân phố xây dựng nghị quyết, lập kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân phố Phúc Ninh, phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) dọn vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần. Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, được Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo phường Phúc Thành công nhận.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả