Thành phố Tam Điệp chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thành phố Tam Điệp chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

11/06/2017 10:24

Xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua, thành phố Tam Điệp đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các hình thức, chủ đề phong phú, thiết thực để xây dựng phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

10/06/2017 09:29

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuổi trẻ Gia Viễn làm theo lời Bác

09/06/2017 08:26

Đa dạng các hình thức, nội dung học tập và làm theo Bác; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị là những giải pháp mà Huyện đoàn Gia Viễn tập trung thực hiện nhằm triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ninh Bình quan tâm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

Ninh Bình quan tâm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

06/06/2017 08:41

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Kinh nghiệm từ Thượng Kiệm

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Kinh nghiệm từ Thượng Kiệm

02/06/2017 16:58

Nhiều năm qua, cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xã Thượng Kiệm (Kim Sơn) đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. 36 năm liền (1980-2016), Thượng Kiệm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là yếu tố quan trọng để Thượng Kiệm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Đảng bộ Thượng Kiệm: Thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể

02/06/2017 09:21

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng bộ xã Thượng Kiệm (Kim Sơn) đã triển khai nghiêm túc, trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tư tưởng ở địa phương có đông đồng bào có đạo

Công tác tư tưởng ở địa phương có đông đồng bào có đạo

02/06/2017 08:36

Chính Tâm là một xã nhỏ nằm ở phía Đông Bắc của huyện Kim Sơn với hơn 3.200 khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 84,18%. Đảng bộ xã có 135 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ xã luôn coi trọng và có nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao từ suy nghĩ đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ xã Khánh Hội

Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ xã Khánh Hội

29/05/2017 08:16

Mấy năm trước, Đảng bộ xã Khánh Hội (Yên Khánh) đã để mất danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, thời gian qua, Khánh Hội đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình địa phương.

Đảng bộ xã Đồng Hướng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2017 08:41

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Đồng Hướng (Kim Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu

Hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu

24/05/2017 08:08

Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu, xã Yên Thắng (Yên Mô) thành lập được 4 năm, tổ đã hoạt động 17 kỳ, nội dung sinh hoạt đều bám sát nghị quyết của chi bộ xóm hàng tháng và nghị quyết của đảng ủy xã để tập trung vào việc tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn, xóm.

Công an tỉnh với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khoá XII)

21/05/2017 09:32

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo lời Bác trong lực lượng Công an tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với những việc làm thiết thực, cụ thể, có sức lan toả sâu rộng.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Thành phố Ninh Bình: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Thành phố Ninh Bình: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

20/05/2017 08:38

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2017), Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Thị ánh Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình về những kết quả bước đầu, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Đông Sơn phát huy vai trò của Tổ dân vận

16/05/2017 08:47

Tháng 5/2015, Đảng ủy xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) đã tiến hành thành lập điểm tổ dân vận tại thôn 6. Đây là mô hình được Đảng ủy triển khai thí điểm nhằm phát huy vai trò của công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua gần 2 năm hoạt động, Tổ dân vận thôn 6 đã có nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết được trách nhiệm của các thành viên trong tổ tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư.

Tổ dân vận điểm thôn, xóm, phố góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

11/05/2017 08:25

Từ năm 2012, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy đã chỉ đạo các xã, phường khảo sát, lựa chọn địa bàn, thống nhất cơ cấu, số lượng thành viên, quyết định thành lập và tổ chức ra mắt tổ dân vận điểm thôn, xóm, phố. Đến cuối tháng 5/2015, trên địa bàn tỉnh có 31 tổ dân vận được thành lập, trong đó tỉnh chỉ đạo thành lập điểm 16 tổ dân vận, riêng huyện Yên Mô chỉ đạo thành lập thêm 15 tổ dân vận. Với thành viên tham gia là các đồng chí cấp ủy, Mặt trận, các đoàn thể và cả những người có uy tín trong các dòng họ, các chức việc, tín đồ tôn giáo… tại cơ sở đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân cũng như tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đảng bộ Lai Thành: Nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Lai Thành: Nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

03/05/2017 08:30

Phát huy truyền thống của quê hương, trải qua gần 70 năm thành lập và trưởng thành, Đảng bộ xã Lai Thành (huyện Kim Sơn) đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt kết quả cao. Đặc biệt, để từng bước đưa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống, Đảng bộ Lai Thành đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để các nghị quyết luôn là động lực cho sự phát triển đi lên của địa phương.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Độc đáo hệ sinh thái ở Tràng An
Nét đẹp bình dị thôn quê ở Ninh Bình
Cảnh sắc hữu tình ở chùa Bích Động
Bức tranh thiên nhiên thanh bình ở Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả