Yên Khánh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Yên Khánh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

17/02/2017 08:32

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp trở lại Yên Khánh, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc với những cánh đồng vụ đông trải dài ngút tầm mắt, hệ thống điện, đường, trường, trạm được sửa chữa, xây mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Có được kết quả đó trước hết là bởi ý Đảng, lòng dân đã hợp làm một, biến những nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế

09/02/2017 09:01

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2020, Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đầu tư nguồn lực...

Đảng bộ xã Gia Thanh: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

09/02/2017 08:52

Đảng bộ xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn) có 256 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn. Những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

08/02/2017 09:34

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ thành phố Tam Điệp: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

06/02/2017 07:43

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ thành phố Tam Điệp đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ý kiến cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

03/02/2017 14:18

Từ “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đến “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ta đã khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng gắn liền với chỉnh đốn Đảng. Quan tâm đến nội dung 2 nghị quyết, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 vừa được ban hành, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao bởi những nội dung của Nghị quyết đề cập đến vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau đây là những ý kiến, suy nghĩ của cán bộ, đảng viên trong tỉnh về Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)…

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ huyện Nho Quan

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ huyện Nho Quan

03/02/2017 09:24

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nho Quan luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất. Các TCCSĐ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Học và làm theo Bác: Nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo

Học và làm theo Bác: Nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo

03/02/2017 08:08

Sau 5 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa XI), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục bước vào đợt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/T.Ư ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Điều đó cho thấy tính hiệu quả cũng như sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ trương lớn này đã và đang được Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Dân vận khéo ở Yên Từ

Dân vận khéo ở Yên Từ

02/02/2017 13:45

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, công tác dân vận ở xã Yên Từ (huyện Yên Mô) luôn được cấp ủy, chính quyền coi trọng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân đồng tình cao.

Đảng bộ xã Kim Tân: Lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Kim Tân: Lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

31/01/2017 14:43

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều khó khăn, Đảng bộ xã Kim Tân (Kim Sơn) đã tập trung lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cho đến mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Sau 5 năm triển khai thực hiện, diện mạo nông thôn Kim Tân đã có những đổi thay đáng kể về nhiều mặt, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Yên Khánh: Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Yên Khánh: Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

20/01/2017 08:57

Đảng bộ huyện Yên Khánh hiện có trên 8.800 đảng viên, sinh hoạt ở 73 tổ chức cơ sở Đảng. Những năm qua, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều biện pháp để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Một trong những biện pháp được coi trọng đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Yên Mô: Tập trung củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh

Yên Mô: Tập trung củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh

18/01/2017 08:26

Năm 2016, huyện Yên Mô tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo niềm tin và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cựu chiến binh Tam Điệp: Thi đua làm theo lời Bác

15/01/2017 08:09

Những năm qua, Hội CCB thành phố Tam Điệp đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo CCB tham gia. Điều đáng nói là các phong trào thi đua đã được Hội gắn với thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy Hoa Lư tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

14/01/2017 23:58

Ngày 13/1, Huyện ủy Hoa Lư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Yên Mô tổng kết công tác dân vận năm 2016

Yên Mô tổng kết công tác dân vận năm 2016

12/01/2017 08:38

Chiều ngày 11/1, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2016.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Núi Kỳ Lân - Hòn ngọc xanh giữa lòng thành phố Ninh Bình
Vó tép trên sông quê
Kiến trúc độc đáo ở nhà thờ đá Phát Diệm
Hoàng hôn Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả