Gặp gỡ những người có uy tín trong công tác dân vận của tỉnh

Gặp gỡ những người có uy tín trong công tác dân vận của tỉnh

02/11/2017 08:57

Về dự hội nghị biểu dương những người có uy tín trong công tác dân vận của tỉnh do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức có 50 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ những người làm công tác dân vận thuộc các lĩnh vực công tác khác nhau. Họ là những người đã và đang đảm nhiệm các chức vụ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hoặc lực lượng vũ trang, là doanh nhân…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cách làm sáng tạo của Kim Sơn

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cách làm sáng tạo của Kim Sơn

31/10/2017 17:29

Kim Sơn là huyện có tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo cao nhất của tỉnh Ninh Bình. Đảng bộ huyện Kim Sơn có gần 7.500 đảng viên, trong đó đảng viên là người theo đạo Công giáo chiếm hơn 10%. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kim Sơn đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị; đặc biệt là phát huy được vai trò của các đảng viên là người có đạo, qua đó khơi dậy sự chủ động, tích cực của đồng bào Công giáo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Gia Viễn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề

Gia Viễn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề

31/10/2017 08:14

Qua thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Gia Viễn chưa đạt yêu cầu đề ra là do ở nhiều địa phương, cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa chủ động, tích cực, mặc dù ngay khi bắt đầu triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 05/NQ-TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề. Hiện nay, Gia Viễn đang là điểm đến cho các nhà đầu tư, chính vì thế, ngay từ bây giờ Đảng bộ, chính quyền huyện cần có chiến lược dài hơi cho công tác đào tạo nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Gia Viễn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề

Gia Viễn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề

30/10/2017 08:43

Dạy nghề cho lao động nông thôn được xác định là một trong những giải pháp tích cực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đã có nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ người nông dân học nghề hướng tới chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp với cơ cấu kinh tế của địa phương được ban hành và triển khai vào thực tiễn cuộc sống, trong đó phải kể đến Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đề án này vốn được coi là cơ hội “vàng” cho lao động nông thôn bởi những chính sách, sự hỗ trợ thiết thực dành cho các đối tượng học nghề.

Kim Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo

Kim Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo

27/10/2017 08:36

Là địa phương có địa hình tương đối rộng với 25 xã và 2 thị trấn, trong những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Kim Sơn luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người có đạo, qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Kim Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo

Kim Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo

25/10/2017 08:56

Những năm qua, các cấp uỷ Đảng thuộc Đảng bộ huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến đảng viên là người có đạo, tạo điều kiện thuận lợi để người có đạo vừa tham gia các hoạt động tại địa phương, vừa đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo, giúp họ thêm tin tưởng vào Đảng và tự nguyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hiệu quả thiết thực từ các mô hình “Dân vận khéo” của phụ nữ

Hiệu quả thiết thực từ các mô hình “Dân vận khéo” của phụ nữ

25/10/2017 08:54

Đối với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CCB huyện Gia Viễn “Tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ

CCB huyện Gia Viễn “Tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ

21/10/2017 09:50

Bằng tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đi trước, những năm qua, các cấp Hội CCB huyện Gia Viễn không ngừng đẩy mạnh, đổi mới công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

17/10/2017 10:11

Ngày 3/10/2017, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

13/10/2017 17:06

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm làm tốt công tác dân vận, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó tạo sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và ý nghĩa, tác động tích cực của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Yên Khánh: Sức mạnh từ “ý Đảng, lòng dân”

13/10/2017 15:03

Từ việc tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và công tác giải phóng mặt bằng, huyện Yên Khánh một lần nữa cho thấy sự thống nhất “ý Đảng, lòng dân” tạo nên sức mạnh hết sức to lớn. Nhờ vậy đến hết năm 2016, toàn huyện có 14/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và là huyện có số xã về đích NTM nhiều nhất tỉnh; địa phương cũng không để xảy ra trường hợp phải cưỡng chế thu hồi trong giải phóng mặt bằng liên quan tới hàng nghìn hộ dân…

Đảng bộ xã Trường Yên: Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/10/2017 07:49

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Trường Yên (Hoa Lư) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, chú trọng nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập để từ đó có những việc làm thiết thực, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp

11/10/2017 14:18

Đảng bộ thành phố Tam Điệp hiện có 214 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 50 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố với trên 5.200 đảng viên. Nhiều năm qua, Thành ủy Tam Điệp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với từng loại hình. Do vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, khu phố, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Hòn non bộ thiên nhiên giữa lòng thành phố Ninh Bình
Đẹp mơ màng sắc trắng bông lau
Về Thung Nham hẹn hò cùng mùa hoa tam giác mạch
Bên dòng Hoàng Long lịch sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả