Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

17/12/2016 08:19

Thời gian qua, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, qua đó thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng ở Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình

12/12/2016 08:04

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quân đội, Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để có những giải pháp phù hợp thực hiện công tác tư tưởng. Trong đó, việc đổi mới nội dung, phương thức, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Quân sự thành phố được chú trọng thực hiện.

Thực hiện “nếp sống văn hóa công sở” ở Đảng bộ huyện Gia Viễn: Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

11/12/2016 10:07

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 với chủ đề “nếp sống văn hóa công sở”, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Thông tri số 27-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước

06/12/2016 08:23

Những năm qua, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã quan tâm triển khai các nội dung của việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động ngày càng có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ thị trấn Phát Diệm: Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

05/12/2016 09:08

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, Đảng bộ thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn) còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đó là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ký quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy

Ký quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy

29/11/2016 17:09

Ngày 29/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lễ ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phường Bích Đào: Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua

28/11/2016 08:54

5 năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bích Đào đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Khánh Nhạc: Quy chế dân chủ đi vào cuộc sống

27/11/2016 09:06

Nhờ triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trên các lĩnh vực, các nhiệm vụ chính trị, đảng bộ xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy nội lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng

26/11/2016 22:26

Vừa qua Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

25/11/2016 09:07

Xác định việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên, thời điểm này, tất cả các cấp uỷ trong toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị để tiến hành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Đảng bộ huyện Nho Quan đổi mới công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng

Đảng bộ huyện Nho Quan đổi mới công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng

25/11/2016 09:00

Bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, công tác tư tưởng trên địa bàn huyện Nho Quan trong nhiều năm qua đã luôn được đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị được thực hiên nghiêm túc, kịp thời và có bước đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, mít tinh, hội thi, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, liên hoan văn hoá, văn nghệ... Đảng bộ huyện đã yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng gắn việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết với xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Đoàn ĐBQH tỉnh: Tích cực đóng góp vào sự đổi mới của Quốc hội

Đoàn ĐBQH tỉnh: Tích cực đóng góp vào sự đổi mới của Quốc hội

24/11/2016 08:29

Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, Quốc hội tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã tham gia có hiệu quả vào tất cả các chương trình nghị sự của kỳ họp, góp phần quan trọng vào thành công cũng như sự đổi mới của Quốc hội.

Hoa Lư, phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Hoa Lư, phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

23/11/2016 08:58

Sau hơn 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Hoa Lư đã có 10/10 xã đạt chuẩn NTM, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn được khởi sắc. Đây là cơ sở, là kết quả quan trọng để huyện Hoa Lư xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh trong năm 2016. Đạt được những kết quả trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò quan trọng của công tác dân vận đã góp phần khơi dậy sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Hội cựu TNXP huyện Yên Khánh: Nêu gương sáng theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

23/11/2016 08:56

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động nêu gương sáng “Theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP huyện Yên Khánh đã gương mẫu trong cuộc sống, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội tại địa phương, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Huy động sức dân nhờ dân vận khéo

22/11/2016 08:51

Về khu dân cư xóm 15, xã Khánh Công (Yên Khánh) hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của miền quê này. Đường bê tông thôn xóm được trải rộng khắp, nhiều ngôi nhà mái bằng, cao tầng đã thay thế những ngôi nhà cấp 4 xưa kia. Đồng ruộng đã được dồn lại thành những thửa lớn, tạo thuận lợi cho nông dân thâm canh, tăng vụ... Sự thay đổi đó là do nhiều năm qua xóm 15 đã làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Chùa Động Am Tiên – chốn “bồng lai tiên cảnh' ở Ninh Bình
Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc
Miền quê thanh bình ở Ninh Bình
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả