Yên Mô: Tập trung củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh

Yên Mô: Tập trung củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh

18/01/2017 08:26

Năm 2016, huyện Yên Mô tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo niềm tin và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cựu chiến binh Tam Điệp: Thi đua làm theo lời Bác

15/01/2017 08:09

Những năm qua, Hội CCB thành phố Tam Điệp đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo CCB tham gia. Điều đáng nói là các phong trào thi đua đã được Hội gắn với thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy Hoa Lư tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

14/01/2017 23:58

Ngày 13/1, Huyện ủy Hoa Lư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Yên Mô tổng kết công tác dân vận năm 2016

Yên Mô tổng kết công tác dân vận năm 2016

12/01/2017 08:38

Chiều ngày 11/1, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2016.

Văn phòng HĐND, UBND huyện Hoa Lư: Nhiều chuyển biến từ việc học và làm theo Bác

07/01/2017 08:45

Là cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND huyện Hoa Lư, những năm qua chi bộ Văn phòng HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, liên tục được Huyện ủy công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phụ nữ Tam Điệp: Tích cực triển khai các mô hình “Dân vận khéo”

31/12/2016 08:34

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Xây dựng đô thị văn minh”, “Xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Tam Điệp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

MTTQ các cấp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

MTTQ các cấp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

31/12/2016 08:22

Qua nhiều năm triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cho thấy, CVĐ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc; phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ xã Yên Từ: Học và làm theo gương Bác

31/12/2016 08:07

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Từ, huyện Yên Mô. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương.

Thức dậy lương tâm và nhân cách người Cộng sản

31/12/2016 07:02

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng đòi hỏi bức bách của cuộc sống và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

30/12/2016 08:29

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã thống nhất chủ đề của năm 2017 là năm “Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Đây là hành động thiết thực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/T.Ư ngày 7-6-2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả…

Khánh Thịnh: Thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Khánh Thịnh: Thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

29/12/2016 08:33

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua, xã Khánh Thịnh (Yên Mô) đã phát huy quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, Khánh Thịnh đặc biệt coi trọng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí.

Phường Thanh Bình: Xây dựng chính quyền vững mạnh

29/12/2016 08:21

Là một phường trung tâm của thành phố Ninh Bình, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND phường Thanh Bình luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Phường Tân Thành 20 năm xây dựng và phát triển

Phường Tân Thành 20 năm xây dựng và phát triển

28/12/2016 08:35

Cách đây 20 năm, phường Tân Thành được thành lập theo Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 2-11-1996 của Chính phủ. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn của thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình), 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, đến nay, Tân Thành đã trở thành một trong những phường trung tâm của thành phố, với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân từng bước cải thiện. Nhiều năm qua, Đảng bộ phường luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh: Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

23/12/2016 08:31

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh (gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh) hiện có 12 chi nhánh và 28 phòng giao dịch trực thuộc trải rộng trên địa bàn với tổng số cán bộ, nhân viên là trên 500 người. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng luôn quan tâm đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ và nhân viên, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quy định của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"

20/12/2016 10:05

Ngày 19/12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Theo đó, Bộ Chính trị Quy định:

Trang đầu  1  2  3  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Chùa Động Am Tiên – chốn “bồng lai tiên cảnh' ở Ninh Bình
Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc
Miền quê thanh bình ở Ninh Bình
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả