Kim Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo

Kim Sơn: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo

25/10/2017 08:56

Những năm qua, các cấp uỷ Đảng thuộc Đảng bộ huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến đảng viên là người có đạo, tạo điều kiện thuận lợi để người có đạo vừa tham gia các hoạt động tại địa phương, vừa đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo, giúp họ thêm tin tưởng vào Đảng và tự nguyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hiệu quả thiết thực từ các mô hình “Dân vận khéo” của phụ nữ

Hiệu quả thiết thực từ các mô hình “Dân vận khéo” của phụ nữ

25/10/2017 08:54

Đối với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CCB huyện Gia Viễn “Tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ

CCB huyện Gia Viễn “Tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ

21/10/2017 09:50

Bằng tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đi trước, những năm qua, các cấp Hội CCB huyện Gia Viễn không ngừng đẩy mạnh, đổi mới công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

17/10/2017 10:11

Ngày 3/10/2017, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

13/10/2017 17:06

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm làm tốt công tác dân vận, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó tạo sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và ý nghĩa, tác động tích cực của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Yên Khánh: Sức mạnh từ “ý Đảng, lòng dân”

13/10/2017 15:03

Từ việc tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và công tác giải phóng mặt bằng, huyện Yên Khánh một lần nữa cho thấy sự thống nhất “ý Đảng, lòng dân” tạo nên sức mạnh hết sức to lớn. Nhờ vậy đến hết năm 2016, toàn huyện có 14/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và là huyện có số xã về đích NTM nhiều nhất tỉnh; địa phương cũng không để xảy ra trường hợp phải cưỡng chế thu hồi trong giải phóng mặt bằng liên quan tới hàng nghìn hộ dân…

Đảng bộ xã Trường Yên: Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/10/2017 07:49

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Trường Yên (Hoa Lư) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, chú trọng nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập để từ đó có những việc làm thiết thực, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp

11/10/2017 14:18

Đảng bộ thành phố Tam Điệp hiện có 214 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 50 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố với trên 5.200 đảng viên. Nhiều năm qua, Thành ủy Tam Điệp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với từng loại hình. Do vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, khu phố, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thành phố Ninh Bình: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài

Thành phố Ninh Bình: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài

09/10/2017 08:23

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả. Trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong từng giai đoạn.

Điểm sáng trong công tác dân vận

Điểm sáng trong công tác dân vận

09/10/2017 08:20

Dù mới chỉ được thành lập từ năm 2012, với kinh nghiệm hoạt động chưa nhiều, song Tổ dân vận thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang (Hoa Lư) đã luôn cho thấy vai trò quan trọng trong việc tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Kết quả từ việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi hình thức cấy lúa truyền thống sang gieo vãi của thôn đã minh chứng rõ nét cho điều này.

Những người Bí thư chi bộ Đảng cần, dân tin

Những người Bí thư chi bộ Đảng cần, dân tin

29/09/2017 08:27

Ở thôn, bản- nơi có đông đồng bào theo đạo hay vùng đồng bào dân tộc ít người, Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, với những người Bí thư chi bộ cao tuổi, họ còn là “cây cao, bóng cả” của thôn, bản; tiếng nói của họ rất có uy tín và trọng lượng đối với người dân. Đây là những người tổ chức Đảng rất cần và nhân dân tin ở họ.

Hội Cựu chiến binh huyện Nho Quan: Gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

20/09/2017 08:54

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nho Quan hiện có trên 8.000 hội viên, sinh hoạt ở 29 tổ chức Hội cơ sở và 4.558 cựu quân nhân, sinh hoạt tại 24 câu lạc bộ cựu quân nhân ở xã, thị trấn. Trở về cuộc sống đời thường, các thế hệ CCB, cựu quân nhân trong huyện luôn đoàn kết, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đặc biệt trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Tổ dân vận thôn Cầu Mơ góp phần khơi dậy sức dân

19/09/2017 08:07

Trước đây khi chưa có tổ dân vận, các tổ chức đoàn thể trong thôn Cầu Mơ, xã Văn Phương (Nho Quan) mới chỉ thu hút được khoảng 80% số hộ trong thôn tham gia sinh hoạt. Nguyên nhân là do một số hộ dân chưa thực sự tin vào hiệu quả hoạt động của các tổ chức, số khác thường xuyên đi làm ăn xa…

Đảng bộ xã Quang Thiện với việc thực hiện chủ đề nêu gương

14/09/2017 08:25

Những năm qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên, công chức xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Đặc biệt, từ năm 2017, khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác năm “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, Đảng bộ xã Quang Thiện đã có những cách làm thiết thực, cụ thể.

Hoa Lư tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa VIII)

Hoa Lư tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa VIII)

07/09/2017 14:41

Ngày 7/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trang đầu  1  2  3  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Độc đáo hệ sinh thái ở Tràng An
Nét đẹp bình dị thôn quê ở Ninh Bình
Cảnh sắc hữu tình ở chùa Bích Động
Bức tranh thiên nhiên thanh bình ở Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả