Thời sự Thứ tư, 17/05/2017 09:09

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn ở Yên Mô

Trong thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh đã và đang được cấp ủy, chính quyền huyện Yên Mô và các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn được chú trọng thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Xã Yên Thành, một trong những địa phương của huyện Yên Mô được xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định cùng với việc nỗ lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phải quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt hoặc gần đạt. Trong đó, tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh đã được địa phương quan tâm thực hiện tốt và đạt kết quả. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức quyết định đến việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác cán bộ được cấp ủy quan tâm.

Xã hiện có 22 cán bộ, công chức, trong đó 18 người đạt trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, trung cấp, 15 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Để giúp đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, xã đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đội ngũ cán bộ, công chức được học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong quá trình công tác và từ thực tiễn tại cơ sở, mỗi cán bộ, công chức của xã đã chủ động tự học, tự rèn để tiếp tục nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Yên Thành còn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Đồng thời, xác định việc cải cách hành chính còn là điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là về ứng dụng công nghệ thông tin, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, phương pháp làm việc khoa học…

Do đó, những năm gần đây, số cán bộ, công chức xã không chỉ được kiện toàn, bổ sung đảm bảo số lượng, mà chất lượng đội ngũ cũng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chính quyền xã cũng có nhiều giải pháp để hàng năm đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cấp ủy Đảng đã quan tâm để các đoàn thể hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên và người dân tích cực thi đua lao động sản xuất. Kết quả là nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và các tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu loại khá trở lên...

Huyện Yên Mô có 16 xã hoàn thành và đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Với các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện chỉ đạo các xã quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm thực hiện sát sao, nhất là về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn. Với nhiệm vụ được giao, Phòng Nội vụ huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện để triển khai những nội dung cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị xã hội ở cơ sở vững mạnh. Để giúp các xã hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí này, trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, cơ bản đúng người, đúng việc, phù hợp giữa chuyên môn, nghiệp vụ và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Huyện quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ, công chức cấp xã tham gia học tập, nâng cao trình độ về: chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao đã góp phần để các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng số biên chế được UBND tỉnh giao. Toàn huyện có 1 xã loại 1 với 24 chức danh cán bộ, công chức; 11 xã, thị trấn loại 2 với 22 chức danh cán bộ, công chức và 5 xã loại 3 với 21 chức danh cán bộ, công chức. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2016, toàn huyện có 339/371 người hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp cán bộ, công chức cấp xã nào xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Đến nay, 100% số xã của huyện Yên Mô đã đạt tiêu chí số 18 trong xây dựng nông thôn mới.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả