Xây dựng Đảng Thứ sáu, 01/09/2017 10:59

Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô về công tác xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện.

Trạm Y tế xã Mai Sơn (Yên Mô). Ảnh: Thế Minh
Trạm Y tế xã Mai Sơn (Yên Mô). Ảnh: Thế Minh

PV: Thưa đồng chí, công tác xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện tới cơ sở ở huyện Yên Mô thời gian qua được thực hiện như thế nào?

Đ/c Lê Văn Huân: Thời gian qua, công tác xây dựng bộ máy chính quyền đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đó là chỉ đạo cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trong đó không chỉ chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, các kỹ năng theo từng chức danh, bồi dưỡng tin học, kỹ năng lập hồ sơ công việc, văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…. ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Trong công tác xây dựng chính quyền, huyện đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Năm 2016, UBND huyện cử trên 30 cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cử 33 đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tham dự lớp bồi dưỡng do UBND tỉnh tổ chức; 4 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạch chuyên viên; 2 công chức, viên chức đi ôn, dự thi cao học. Tổ chức 1 lớp tập huấn cho 102 người là Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp xã; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý văn bản và lập hồ sơ công việc đối với 182 công chức cấp xã.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng kể, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh luôn được quan tâm, số lượng đơn vị đạt tiêu chuẩn chính quyền trong sạch, vững mạnh cao, không có xã xếp loại trung bình, yếu, kém. Kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2016: Có 7/17 đơn vị xã được xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 41,2%; 10/17 đơn vị xếp loại khá, đạt tỷ lệ 58,8%.

PV: Yên Mô đã xác định những nội dung đột phá gì để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2017 do Tỉnh ủy phát động “nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương?

Đ/c Lê Văn Huân: Thực hiện chủ trương công tác năm 2017 do Tỉnh ủy phát động “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu”, UBND huyện đã xác định nội dung đột phát để triển khai thực hiện đó là “Nêu gương về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, mỗi cán bộ, công chức, thường xuyên kiểm điểm nghiêm túc, tìm ra những biểu hiện của sự suy thoái, xuống cấp, những hạn chế yếu kém, tồn tại về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để chấn chỉnh kịp thời; xác định rõ trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từng lĩnh vực, từng loại công việc; nêu cao vai trò trách nhiệm nêu cao tính tiền phong gương mẫu, quy chế nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

PV: Trong thời gian tới, huyện Yên Mô tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, xây dựng một chính quyền trong sạch, hợp lòng dân?

Đ/c Lê Văn Huân: Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở, Yên Mô tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đủ về số lượng, tiêu chuẩn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; với phương châm cầm tay chỉ việc, giao cán bộ có trình độ, kinh nghiệm kèm cặp cán bộ trẻ để không ngừng nâng cao năng lực mọi mặt đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chú trọng vào giải quyết thủ tục hành chính, xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của cải cách hành chính; tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức; triển khai thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Phương 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả