Investment Thứ năm, 10/01/2019 14:27

Vietnam has two more solar power plants

The construction of two more solar power plants was inaugurated in the central province of Phu Yen on January 8th by the Phu Khanh Solar Power Company.

At the construction site.
At the construction site.

Accordingly, the Tho Xuan 1 solar power project will use investment of nearly VND1.25 trillion on an area of some 60 hectares while the Tho Xuan 2 solar power plant is invested with over VND1.2 trillion on some 60 hectares.

Each has a designed capacity of over 49.6 MW, and they are expected to produce some 76.2 million kWh per year from June 30.

According to Tran Huu The, Vice Chairman of the Phu Yen provincial People’s Committee, three solar power plants using a capital of nearly VND8 trillion have been inaugurated in Phu Yen province, making great contribution to ensuring energy security. “The Tho Xuan 1 and 2 solar power plants will help create a source for local budget and jobs for labourers,” he said.

Studies show that the average number of hours of sun in Phu Yen province is 2,467, with the average radiation amount of over 1,700kWh per square meter, which is a great advantage in attracting clean energy. So far, six solar power projects have been licensed in the province.

(Source: CPV)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả