Xây dựng Đảng Thứ hai, 22/01/2018 08:44

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Yên Khánh

Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, quan trọng không thể thiếu đối với các tổ chức cơ sở Đảng, trong những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện Yên Khánh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó báo, tạp chí của Đảng đã đến được với cán bộ, đảng viên, LLVT, các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị-văn hóa, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của huyện vào cuộc sống.

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Thông tri số 11-TTr/TU ngày 10/6/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trong việc mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng. Trong đó đảm bảo mỗi chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở, HĐND, UBND, Đoàn thanh niên xã, thị trấn có Báo Nhân dân và Báo Ninh Bình; mỗi Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn có Báo Quân đội nhân dân; mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy có ít nhất 3 loại báo, tạp chí là Báo Nhân dân, Báo Ninh Bình và Tạp chí Cộng sản hoặc Tạp chí Xây dựng Đảng.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận 29, hiện nay trên địa bàn huyện có 40/72 đơn vị đặt mua Báo Nhân dân, đạt gần 57%; 52/72 đơn vị đặt mua Báo Ninh Bình, đạt hơn 72%; 29/72 đơn vị đặt mua Báo Quân đội nhân dân, đạt gần 41%... Có 19/19 Đảng bộ xã, thị trấn đặt mua đầy đủ các đầu báo, tạp chí của Đảng theo quy định, tiêu biểu như Đảng bộ các xã: Khánh Hòa, Khánh Mậu, Khánh Hải, Khánh Nhạc, Khánh Hội…; nhiều chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng như chi bộ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện…

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm theo hướng quản lý tập trung. Các cơ quan, trường học quản lý báo, tạp chí tại chi bộ; các xã, thị trấn quản lý báo, tạp chí tại văn phòng Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; báo của các chi bộ thôn xóm, khối phố được quản lý tại nhà văn hóa thôn, xóm hoặc Bí thư chi bộ. 100% xã, thị trấn trong huyện đã đầu tư kinh phí trang bị tủ sách đặt tại Văn phòng Đảng ủy đảm bảo thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin cũng như nhu cầu đọc báo, tạp chí của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc xuất bản Bản tin nội bộ huyện, từ năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên tập Bản tin huyện Yên Khánh, định kỳ hàng quý xuất bản số lượng 650 cuốn, phát hành đến đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời Ban Tuyên giáo Huyện ủy định kỳ hàng tháng tiếp nhận và phát hành Bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, xuất bản với số lượng 520 cuốn/tháng, phân bổ cho tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Ngoài ra, các loại tập san, bản tin của các sở, ban, ngành… được tiếp nhận, phân bổ, sử dụng và lưu trữ theo hệ thống ngành dọc.

Ngoài báo, tạp chí in của Đảng, việc khai thác báo, tạp chí điện tử của Đảng, Nhà nước, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm; số người sử dụng hình thức đọc báo điện tử nói chung, báo, tạp chí điện tử của Đảng nói riêng trên địa bàn huyện ngày càng tăng.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Yên Khánh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức Đảng các cấp hiện nay. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; nâng cao nhận thức về báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt cần thiết, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới, là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và các cấp uỷ Đảng. Coi đây là nguồn tài liệu trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, góp phần quan trọng tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đọc và đặt mua báo, tạp chí của Đảng bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả