Xây dựng Đảng Thứ ba, 28/08/2018 08:24

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kim Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và xử lý vi phạm trong Đảng

Những năm gần đây, cấp ủy và ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng, từ đó đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy Kim Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các nhiệm kỳ và hàng năm. Theo đó, UBKT đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, đăng ký thi đua với UBKT Tỉnh ủy và giao chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát cho các cơ sở đảng. Đồng thời chỉ đạo, phân công cán bộ, ủy viên UBKT tăng cường nắm bắt tình hình tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những tồn tại, yếu kém, từ năm 2017, UBKT Huyện ủy đã tham mưu, chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan của HĐND, UBND huyện lựa chọn nội dung cần kiểm tra, giám sát, thanh tra báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nhằm tránh sự chồng chéo hay bỏ sót đơn vị. Đến năm 2018, đã mở rộng ra 4 khối: Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác giám sát tổ chức và cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; bổ sung 3 cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy với 3 đảng bộ xã, thị trấn và 6 đồng chí đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Song song với đó, định kỳ hàng tháng, quý, năm, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBKT Huyện ủy báo cáo tình hình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cơ quan UBKT Huyện ủy và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng chủ động tham mưu và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo lĩnh vực, ngành phụ trách. Đồng thời chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với các ngành trong khối nội chính, với các Ban của HĐND, các cơ quan của UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật của Đảng, chính quyền thông qua công tác phối hợp để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phối hợp để thực hiện các kết luận thanh tra, giải quyết vụ việc; các văn bản chỉ đạo kiểm điểm, thực hiện quy trình kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên. Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo kỷ luật, kiểm điểm rút kinh nghiệm nhiều lượt đảng ủy, đảng viên liên quan đến quản lý, giáo dục đảng viên ở các xã, thị trấn.

Ngoài ra, từ tháng 10/2017, nhằm tăng cường trách nhiệm thực thi nhiệm vụ và phối hợp công tác, Kim Sơn đã thành lập Bộ phận tham mưu giúp việc cho Huyện ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gồm 8 cơ quan, đơn vị do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy là trưởng bộ phận để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng.

Trong 10 năm, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Kim Sơn đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra và nhiệm vụ cấp ủy giao. Các cuộc kiểm tra được thực hiện toàn diện, đồng bộ, đảm bảo cả số lượng, chất lượng và hiệu quả. Từ năm 2008 đến tháng 6/2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 281 tổ chức Đảng và 45 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 155 tổ chức Đảng và 62 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng đối với 421 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 331 tổ chức Đảng. UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 520 tổ chức đảng và 531 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... Nhiều sai phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên được phát hiện và xử lý thông qua công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2008 đến năm 2018, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kim Sơn đã xử lý kỷ luật đối với 257 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, trong đó khiển trách 181 đảng viên, cảnh cáo 50 đảng viên, cách chức 8, khai trừ 18; kỷ luật đối với 11 tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức khiển trách. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, không có khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng.

Từ những kết quả trên đã cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Huyện ủy Kim Sơn. Qua đó góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; tạo niềm tin của nhân dân với Đảng.

Khải Hoàn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát
Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả