Tin tức Thứ hai, 08/01/2018 19:37

UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2017 và phát động phong trào thi đua 2018

Chiều 8/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các khối thi đua trên địa bàn tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Các khối thi đua trên địa bàn tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Trưởng các khối thi đua của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố…

 Tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Theo đó, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, song với quyết tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, năm 2017 tất cả 16/16 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó, có một số chỉ tiêu đã vượt cao so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã đề ra như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, phù hợp với tình hình, tạo sự chuyển biến rõ rệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Năm 2018, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 trên các lĩnh vực...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên các lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, tổ chức tốt các hoạt động đón tết cổ truyền dân tộc đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; các hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giáo dục; công tác cán bộ,tư pháp, tài chính; công tác quân sự quốc phòng địa phương, gọi công dân nhập ngũ; ứng dụng công nghệ thông tin...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã nêu bật những thành tựu về kinh tế- xã hội mà tỉnh nhà đạt được trong năm qua, nhấn mạnh những tồn tại cần khắc phục trong năm tới.Từ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần bám sát Nghị quyết của Tỉnh uỷ, cụ thể hoá nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành; thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Chính phủ và của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu còn thấp so với Nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh là: Giá trị canh tác/ha với các giải pháp về tích tụ ruộng đất, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thu nhập trên đầu người với các giải pháp về tăng quy mô sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập.

Quan tâm đến vấn đề thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thu thuế tài nguyên môi trường, thu thuế trong nhà hàng khách sạn. Tăng cường công tác quản lý du lịch và dịch vụ du lịch, đa dạng hoá các loại hình du lịch, nhất là khi tỉnh tổ chức sự kiện 1.050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt- lễ hội văn hoá cấp Quốc gia và tổ chức cuộc thi Robocon.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các công trình trọng điểm, xem xét ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ các công trình: Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế; Bệnh viện Sản- nhi mới. Nâng cao hiệu quả, tăng cường quản lý trong đầu tư xây dựng cơ bản, nợ xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm phát triển văn hoá-xã hội, trong đó giáo dục giữ vững vị trí hàng đầu, y tế đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; Triển khai xây dựng chính quyền điện tử và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 về tinh giản biên chế, đổi mới sắp xếp lại bộ máy, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Giám đốc các sở, ngành là thành viên của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, sáng tạo ở các cơ quan đơn vị. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc vui xuân đón tết cổ truyền Mậu Tuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2017 có nhiều khó khăn về thị trường, thiên tai...nhưng công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đã có sự đổi mới, sáng tạo, sâu sát và kịp thời... Do đó 16 chỉ tiêu đề ra đã đạt và vượt, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động phong trào ti đua năm 2018.
Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018.

Về nhiệm vụ của năm 2018, quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội toàn quốc để vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình. Tập trung triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, tháng đầu năm.

Chủ động điều hành cải cách nhanh, gọn thủ tục hành chính, giảm thời gian và không gian cho các doanh nghiệp và người dân.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh phát triển công nghiệp phụ trợ ô tô. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, tăng cường công tác giám sát của chính quyền và nhân dân trong việc thu nộp thuế.

Giải quyết có tình, có lý các đơn thư, không để tồn đọng kéo dài. Chuẩn bi tốt các điều kiện cho sự kiện 1.050 Nhà nước Đại Cồ Việt cùng các điều kiện phục vụ cho tết nguyên đán Mậu Tuất.

*Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 16 khối trên địa bàn tỉnh.

Trong bài phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh năm 2017 đã được các cấp, các ngành phát động và tổ chức sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” giai đoạn 2016-2020, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Công tác khen thưởng đã có sự đổi mới, các cấp, các ngành coi khen thưởng là một trong những biện pháp cơ bản để đánh giá kết quả, thành tích và nỗ lực thi đua của mỗi tập thể và cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tỷ lệ khen cho người lao động cơ bản đảm bảo 50%; khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách và kịp thời.

Trong năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cần tập trung vào huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quân và dân trong tỉnh để phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung phát động thi đua của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bằng những chương trình, kế hoạch hành động, việc làm cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các Khối thi đua căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 của tỉnh để xây dựng các chỉ tiêu hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua phù hợp với thực tế đơn vị, để phong trào thi đua của tỉnh năm 2018 có nhiều khởi sắc và thành công.

Ngay sau khi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua, đại diện 16 Khối thi đua trên địa bàn tỉnh đã nhất trí ký kết bản giao ước thi đua năm 2018./.

Đinh Chúc- Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả