Thời sự Thứ tư, 13/06/2018 14:44

UBND tỉnh lấy ý kiến cho các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 13/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cho các dự thảo tờ trình, báo cáo, đề án của UBND tỉnh trình HĐND tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TM
Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TM

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thi, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính 6 tháng đầu năm 2018; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình;

Tờ trình về việc Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc bổ sung khoản 13, điều 4 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2016/NQ- HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình;

Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2018 và giai đoạn 2018-2020; Tờ trình, Đề án về việc thí điểm sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm thuộc xã Khánh Cường huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Đóng góp vào dự thảo Báo cáo Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản. Cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo, các đại biểu cũng bổ sung làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và nguồn lực, thời điểm có hiệu lực thi hành... để đảm bảo các tờ trình, đề án được trình và được HĐND tỉnh thông qua có tính khả thi.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Quy định mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh; về phân khu phát triển du lịch Ninh Bình... Ngoài ra các đại biểu cũng góp về câu từ, kỹ thuật văn bản dự thảo các báo cáo, tờ trình, đề án.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản các báo cáo, tờ trình, đề án đã giải trình làm rõ vấn đề các đại biểu nêu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh để các tờ trình, đề án được trình đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đặc biệt là việc xem xét các nguồn lực để các chính sách xây dựng trong đề án được khả thi.

Đối với tờ trình, Đề án về việc thí điểm sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm thuộc xã Khánh Cường huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Nội vụ- cơ quan tham mưu rà soát lại tình hình thực tế, trong đó chú lưu ý không vì mục tiêu giảm đầu mối đơn vị hành chính mà gây xáo trộn đến đời sống nhân dân; đồng thời tiếp tục nghiên cứu để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm việc sắp, sáp nhập các thôn, xóm một cách khoa học, đúng quy định của pháp luật.

Đối với Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, đồng chí đề nghị cơ quan soản thảo rà soát lại các căn cứ pháp lý, đảm bảo đúng thẩm quyền.

Đối với các ý kiến khác, UBND tỉnh tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh thẩm định để chuẩn bị cho kỳ họp.

*Cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cho các dự thảo tờ trình, báo cáo, đề án của UBND tỉnh trình HDND tỉnh kỳ họp lần thứ VIII, khóa XIV. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các các sở, ban, ngành, đoàn thể  và địa phương của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐL
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐL

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo các sở Tài nguyên và môi trường, Công thương trình bày các dự thảo tờ trình, Nghị quyết: về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, nghị quyết; các ngành được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết đã có sự chuẩn bị chu đáo, có tham vấn trước ý kiến của ngành, địa phương liên quan để xây dựng đề án có tính thực tiễn, khả thi cao. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền quy hoạch chợ cho phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương; xem xét, bổ sung thêm một số hạng mục công trình, dự án phải thu hồi đất; điều chỉnh diện tích một số khu, cụm công nghiệp; bổ sung thêm một số diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở một số địa phương để thực hiện các công trình, dự án đầu tư cho phù hợp với thực tế, đáp ứng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Đối với các dự án không thực hiện, chậm tiến độ đề nghị thu hồi lại ngay để tránh lãng phí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo tờ trình của Sở Công thương, Sở Tài nguyên và môi trường đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các địa phương để hoàn thiện các tờ trình đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Đồng chí cũng làm rõ một số kiến nghị trong rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện một số công trình, dự án. Đồng thời, lưu ý Sở Tài nguyên & Môi trường, các địa phương đánh giá kiểm tra rõ ràng việc chuyển mục đích sử dụng đất trong thực hiện các công trình, dự án. Các ý kiến góp ý tại hội nghị đề nghị các sở, ngành tiếp thu, hoàn thiện nội dung vào các dự thảo tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND khóa 14.

Đinh Ngọc- Nguyễn Thơm

 Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả