Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động

09/04/2019 08:24

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện có trọng tâm, trọng điểm dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nỗ lực này đã góp phần hình thành thói quen hành động theo pháp luật, giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật, hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Thực hành tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

27/03/2019 08:27

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, năm 2018 Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020

18/03/2019 08:23

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA – UBND của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác PBGDPL ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động tuyên truyền PBGDPL, nhiều mục tiêu quan trọng, cơ bản của Đề án đã được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL được nâng cao.

Nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật trong thời đại công nghệ thông tin

Nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật trong thời đại công nghệ thông tin

11/03/2019 08:32

Trong những năm qua, tủ sách pháp luật (TSPL) là một kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả tỉnh; các TSPL đã được xây dựng, duy trì rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

22/02/2019 08:33

Năm 2018, công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có những chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác này trong đời sống xã hội. Công tác PBGDPL thực sự trở thành cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu vi phạm

01/01/2019 16:16

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới

28/12/2018 09:10

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên

06/12/2018 08:43

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú và có hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

12/11/2018 08:49

Hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân và là nét đẹp truyền thống của dân tộc. Công tác hòa giải góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, sớm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phức tạp, giảm khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tâp huấn các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Tâp huấn các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

02/11/2018 16:43

Ngày 2/11, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Thông tư liên tịch số 10/ 2018/TTLT–BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Luật TGPL năm 2017 và một số văn bản pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý.

Tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

31/10/2018 08:17

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cán bộ, đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật (TSPL) ở cơ sở. Theo báo cáo của Sở Tư pháp năm 2017, toàn tỉnh có 855 tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với 95.013 đầu sách pháp luật.

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý liên ngành trong hoạt động tố tụng

24/10/2018 08:25

Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý liên ngành trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh đã được duy trì và được các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong quá trình tham gia tố tụng như: Cung cấp thông tin về người được TGPL; cấp giấy chứng nhận bào chữa, người bảo vệ; bố trí cho gặp gỡ trao đổi với đối tượng; phô tô tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tham gia các hoạt động khác.

Làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

20/09/2018 08:31

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tư pháp Yên Khánh đã thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân

28/08/2018 08:38

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu, giúp UBND cùng cấp triển khai công tác PBGDPL; việc tuyên truyền, PBGDPL được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh-quốc phòng tại địa phương.

Tọa đàm các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp

Tọa đàm các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp

24/08/2018 14:20

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, ngày 24/8, Sở Tư pháp đã tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trang đầu  1  2  3  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả