Tâp huấn các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Tâp huấn các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

02/11/2018 16:43

Ngày 2/11, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Thông tư liên tịch số 10/ 2018/TTLT–BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Luật TGPL năm 2017 và một số văn bản pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý.

Tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

31/10/2018 08:17

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cán bộ, đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật (TSPL) ở cơ sở. Theo báo cáo của Sở Tư pháp năm 2017, toàn tỉnh có 855 tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với 95.013 đầu sách pháp luật.

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý liên ngành trong hoạt động tố tụng

24/10/2018 08:25

Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý liên ngành trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh đã được duy trì và được các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong quá trình tham gia tố tụng như: Cung cấp thông tin về người được TGPL; cấp giấy chứng nhận bào chữa, người bảo vệ; bố trí cho gặp gỡ trao đổi với đối tượng; phô tô tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tham gia các hoạt động khác.

Làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Làm tốt công tác tư pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

20/09/2018 08:31

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tư pháp Yên Khánh đã thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân

28/08/2018 08:38

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu, giúp UBND cùng cấp triển khai công tác PBGDPL; việc tuyên truyền, PBGDPL được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh-quốc phòng tại địa phương.

Tọa đàm các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp

Tọa đàm các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp

24/08/2018 14:20

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, ngày 24/8, Sở Tư pháp đã tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2018

21/08/2018 14:35

Ngày 21/8, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2018 cho hơn 200 cán bộ Tư pháp – hộ tịch các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh, Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Quán triệt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

16/08/2018 20:25

Ngày 16/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp

03/08/2018 14:36

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành. Các mặt công tác tư pháp được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và toàn diện, từ đó giúp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

28/07/2018 07:32

Ngày 27/7 Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác gia đình tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sở Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Sở Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

24/07/2018 15:44

Ngày 24/7, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

12/07/2018 14:23

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 578/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, ngày 12/7, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp.

 Bồi dưỡng tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bồi dưỡng tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

11/07/2018 10:51

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, ngày 11/7, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

04/07/2018 08:09

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Hoạt động của tủ sách pháp luật là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, là một công cụ hữu ích hỗ trợ trong việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của Nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

 Tọa đàm về “các vụ án ly hôn gia tăng, nguyên nhân và giải pháp”

Tọa đàm về “các vụ án ly hôn gia tăng, nguyên nhân và giải pháp”

28/06/2018 14:50

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “ các vụ án ly hôn gia tăng, nguyên nhân và giải pháp”.

Trang đầu  1  2  3  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả