Thời sự Thứ năm, 10/08/2017 15:53

Triển khai kế hoạch giám sát về bảo vệ môi trường

Chiều 10/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, việc giám sát nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường của một số đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến ngày tháng 6 năm 2017.

Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, xác định những mặt còn tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian từ ngày 21/8 đến ngày 25/8, Đoàn sẽ thực hiện giám sát tại 3 đơn vị quản lý nhà nước và 8 doanh nghiệp trên địa bàn. Hình thức giám sát thông qua báo cáo và giám sát trực tiếp.Nội dung giám sát:

Đối với các đơn vị quản lý sẽ đánh giá về thực trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, đơn vị; công tác tham mưu, ban hành các văn bản để chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, việc thực hiện các đề án bảo vệ môi trường; những tồn tại,nguyên nhân và biện pháp giải quyết.

Đối với doanh nghiệp giám sát về việc lập, phê duyêt, tổ chức thực hiện đề án đánh giá tác động môi trường đối với dự án; việc đầu tư trang thiết bị bảo vệ, kiểm soát, xử lý nguồn ô nhiễm; tình hình chung trong thực hiện kiểm soát môi trường của đơn vị, công tác quan trắc môi trường, việc nộp phí bảo vệ môi trường…

Để cuộc giám sát đạt hiệu quả cao, các đại biểu dự hội nghị đã phát

biểu ý kiến tham gia vào nội dung, cách tổ chức thực hiện và thời gian giám sát. Nhìn chung các đại biểu đều nhất chí với kế hoạch giám sát và khẳng định việc chọn nội dung trên để giám sát là rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Kết luận hội nghị, Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu phát triển mang tính bền vững trong tương lai tỉnh ta đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Do vậy, cuộc giám sát lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Đồng chí đề nghị, để việc giám sát đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ, khách quan theo quy định của pháp luật, các thành viên Đoàn giám sát cần có trách nhiệm trong việc thu thập tài liệu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nghiên cứu và tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Đoàn giám sát.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc các doanh nghiệp chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản theo đề cương gửi về Đoàn giám sát qua Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 17/8…

Hà Phương-Đức Lam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả