Thời sự Chủ nhật, 03/09/2017 10:54

Triển khai Chỉ thị 05 ở Đảng ủy Quân sự tỉnh: Lựa chọn những nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lựa chọn nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên cơ sở đó, nhiều cơ quan, đơn vị có những biện pháp, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều cá nhân trở thành những tấm gương sáng có sức lan toả sâu rộng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lựa chọn các nội dung trọng tâm, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, trong đó chú trọng việc thực hiện chủ đề năm 2017 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, đồng thời triển khai thực hiện sát với đặc điểm các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ. Quá trình tổ chức sinh hoạt, học tập được thực hiện theo đúng trình tự các bước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, 100% cấp ủy, chi bộ đã tổ chức trao đổi, tọa đàm, thảo luận để làm rõ những nội dung cơ bản về nêu gương, về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời liên hệ, đánh giá thực trạng việc thực thi công vụ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ. 100% cấp ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch đề ra phương hướng; từng cá nhân đăng ký phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ”. Quá trình triển khai các bước, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy, chi bộ trong LLVT tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, đăng ký phấn đấu cho tập thể và từng cá nhân.

Để nâng cao chất lượng thực hiện chủ đề năm 2017, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn tập trung đi sâu vào 2 nội dung trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, đó là: Nâng cao chất lượng chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, đảm bảo an toàn trong cơ quan, đơn vị; Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Căn cứ vào các nội dung trọng tâm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục duy trì thực hiện sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” và các phong trào: “4 không”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”... Các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; tập trung duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp; tăng cường công tác quản lý bộ đội gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng. Qua đó đã kịp thời củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao sức đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những cám dỗ mặt trái của cơ chế thị trường cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa các nội dung cơ bản Chỉ thị 05 bằng việc xây dựng triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống những tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT tỉnh, bao gồm: 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ quân sự, 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ chính trị, 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ hậu cần và 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ Kỹ thuật, đảm bảo sát với đặc điểm, chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó làm căn cứ cho các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn cho từng cán bộ, đảng viên, quần chúng viết Bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” làm cơ sở để tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh của các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng và cá nhân; gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhận xét cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng. Từ đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, xác định nội dung cần tập trung học tập và làm theo thời gian tới.

Lựa chọn những nội dung trọng tâm để chỉ đạo tổ chức thực hiện đã là yếu tố quan trọng giúp Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành trách nhiệm, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể và cá nhân; tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả