Nhịp cầu bạn đọc Thứ tư, 12/07/2017 14:22

Trả lời thư của ông Phạm Văn Huynh

Vừa qua, Báo Ninh Bình nhận được thư của ông Phạm Văn Huynh ở số nhà 19; ngõ 119, đường Tây Thành, phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) hỏi về các vấn đề liên quan đến chính sách bãi bỏ một số phí và lệ phí.

Vấn đề ông hỏi, Báo Ninh Bình đã liên hệ với Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và trả lời ông như sau: Tại thư hỏi của ông, do không nêu tên cụ thể loại phí và lệ phí nào nên Cục Thuế tỉnh không có cơ sở để hướng dẫn chi tiết.

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài. Riêng các loại phí, lệ phí khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương ban hành đề nghị ông liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn.

Liên quan đến chính sách phí, lệ phí, ông có thể tham khảo một số văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh...

P.B.Đ

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả