Tin tức Thứ sáu, 11/01/2019 18:39

Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Ngày 11/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể năm 2018, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018 là năm thứ hai triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Liên minh HTX tỉnh với các tổ chức Hội đoàn thể tỉnh giai đoạn 2017-2022. Sau hai năm tổ chức triển khai, công tác phối hợp đã được các ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm với một mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu đặt ra được cụ thể hóa theo từng năm.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh một cách sâu rộng, đa dạng tới các cấp Hội, hội viên, đơn vị thành viên trong tỉnh qua phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, tập huấn. Việc phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, HTX được đẩy mạnh. Năm 2018 đã thành lập mới được một Liên hiệp hợp tác xã, 29 HTX và 20 tổ hợp tác; vận động và kết nạp mới 44 thành viên, tăng số thành viên Liên minh HTX tỉnh lên 422 thành viên.

Công tác tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và đề xuất những chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã được các ngành quan tâm và từng bước có hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế hợp tác với nòng cốt là HTX được đẩy mạnh. Các cơ quan cũng đã tích cực phối hợp với các ngân hàng triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế hợp tác cho các mô hình qua nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng và quỹ hỗ trợ với 123 dự án, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 29 nghìn tỷ đồng cho trên 40 nghìn lượt thành viên, hội viên vay.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực, các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được quan tâm, chú trọng nhằm nâng cao trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, người lao động; quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung, thảo luận và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu là tăng cường công tác phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX trong nông nghiệp; vận động hội viên, thành viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Duy trì và phát triển bền vững kinh tế hợp tác, HTX; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác mới; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả.

Thái Học - Minh Đường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả