Thời sự Thứ tư, 08/01/2014 09:02

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013

Ngày 7-1, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Bình, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện, thành phố, thị xã.

Năm 2013, các cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của nhân dân và người lao động. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, chủ trương của Đảng được quán triệt sâu rộng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường…

Trong năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước tăng cường thực hiện QCDC gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền, quán triệt nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. HĐND các cấp đổi mới công tác giám sát đảm bảo chất lượng hiệu quả, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai sâu rộng, đúng quy định, nghiêm túc, công khai, dân chủ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 đồng chí giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên. Các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Bám sát nhiệm vụ chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp có nhiều đổi mới, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện QCDC ở địa phương, cơ quan, đơn vị hiệu quả. Đặc biệt, việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quy hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, tỉnh ta có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 6 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 40 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 70 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo bầu không khí dân chủ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đạt được trong năm. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức, năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ ở cơ sở, những hiện tượng lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, làm mất ổn định chính trị ở cơ sở. Trước mắt tập trung tuyên truyền Hiến pháp và Luật Đất đai (sửa đổi), sớm đưa Luật vào cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các đoàn thể chính trị, xã hội.

HĐND tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, tăng cường công tác giám sát sau chất vấn tại các kỳ họp; triển khai thực hiện chính sách người có công, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, khảo sát việc xây dựng và thực hiện QCDC; tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở….

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả