Xây dựng Đảng Thứ năm, 11/05/2017 08:25

Tổ dân vận điểm thôn, xóm, phố góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Từ năm 2012, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy đã chỉ đạo các xã, phường khảo sát, lựa chọn địa bàn, thống nhất cơ cấu, số lượng thành viên, quyết định thành lập và tổ chức ra mắt tổ dân vận điểm thôn, xóm, phố. Đến cuối tháng 5/2015, trên địa bàn tỉnh có 31 tổ dân vận được thành lập, trong đó tỉnh chỉ đạo thành lập điểm 16 tổ dân vận, riêng huyện Yên Mô chỉ đạo thành lập thêm 15 tổ dân vận. Với thành viên tham gia là các đồng chí cấp ủy, Mặt trận, các đoàn thể và cả những người có uy tín trong các dòng họ, các chức việc, tín đồ tôn giáo… tại cơ sở đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân cũng như tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền từ cơ sở

Tham gia cùng hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ dân vận điểm đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Ngoài hình thức tổ chức hội nghị, nhiều tổ dân vận còn kết hợp tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp… để tích cực tuyên truyền đến người dân các nội dung trọng tâm: Vai trò, nghĩa vụ công dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nghĩa vụ đóng góp thuế, lệ phí cho ngân sách Nhà nước, vận động những gia đình có con em trong độ tuổi thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư…

Như tại Tổ dân vận xóm Tây Cường, xã Văn Hải, Kim Sơn, nhận thức rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, tổ dân vận đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Xuất phát từ thực tế và nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, Tổ dân vận đã vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Do đó, hiện nay ở xóm việc cưới đã giảm bớt các thủ tục rườm rà, trong việc tang không để người chết quá thời gian quy định, không ăn uống linh đình, tổ chức lễ tang trang nghiêm, tiết kiệm theo phong tục địa phương. Công tác vệ sinh môi trường cũng có nhiều chuyển biến. Tổ dân vận đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng thành công 3 mô hình: đoạn đường tự quản, mô hình đèn điện thắp sáng đường quê, mô hình thu gom, phân hủy rác thải tại hộ gia đình và vỏ thuốc trừ sâu trên cánh đồng. Qua đó đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức, thói quen của người dân về bảo vệ môi trường sống. Cũng từ công tác tuyên truyền của Tổ dân vận, người dân trong xóm đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật, Hiến pháp 2013, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ đi bỏ phiếu cao…

Góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Theo chia sẻ của đồng chí Tổ trưởng Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Tổ dân vận xóm rất coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Do đó, công tác tuyên truyền được Tổ dân vận thực hiện theo phương châm “đi đến tận ngõ, gõ đến từng nhà” nên mọi chủ trương đều được triển khai nhanh chóng, kịp thời đến với người dân, tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Như trong thực hiện chủ trương của xã về công tác dồn điền, đổi thửa, Tổ dân vận đã tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương này là nhằm tạo ra những cánh đồng mẫu lớn để tăng giá trị trên từng ha canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, khi triển khai phương án, các hộ đều đồng tình cao với cách làm, mức đóng góp. Đến nay, việc dồn điền, đổi thửa của xóm đã xong bước 1, mỗi hộ gia đình chỉ còn từ 1-2 thửa, việc đóng góp cũng hoàn thành, không có hộ gia đình nào nợ đọng, thực hiện vượt kế hoạch của trên đề ra.

Sau 5 năm hoạt động, các tổ dân vận điểm đã góp phần quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế… Trong 5 năm qua, các tổ dân vận đã vận động nhân dân tôn tạo, gia cố, mở rộng, làm mới hơn 18 km đường giao thông nông thôn trị giá trên 3,1 tỷ đồng, đào đắp 6.570m3 đất làm đường giao thông nội đồng; xây dựng 2 cầu liên thôn, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ 87 tấn xi măng và hơn 3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, xây mới 5 nhà văn hóa thôn, xóm, 1 đình làng, 1 cổng làng…, góp phần đưa 11 xã về đích nông thôn mới. Trong phát triển kinh tế, đã vận động 5 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo điều kiện cho 150 lao động làm việc ổn định với thu nhập bình quân từ 4-7 triệu đồng/người/tháng; vận động đoàn viên, hội viên góp con giống tặng 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Trong công tác vệ sinh môi trường cũng có sự đóng góp của các tổ dân vận điểm với việc vận động nhân dân duy trì lịch vệ sinh môi trường hàng tháng, vận động nhân dân trồng hàng nghìn cây xanh, hỗ trợ lắp đặt xây dựng 20 điểm thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các trục đường nội đồng… Nói về hiệu quả hoạt động của các tổ dân vận điểm, đồng chí Nguyễn An Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Cồn Thoi (Kim Sơn) cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã luôn thấm nhuần quan điểm và các chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đặc biệt là phong trào “Dân vận khéo”. Do đó, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã lựa chọn, thành lập Tổ dân vận điểm xóm 6. Từ khi hoạt động đến nay, Tổ dân vận điểm xóm 6 đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và vận động hiến tặng giác mạc đạt kết quả cao. Đây là một điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” của xã rất đáng ghi nhận và nhân ra diện rộng…

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thành lập điểm tổ dân vận thôn, xóm, phố đảm bảo lộ trình phù hợp với tình hình và đặc điểm của tỉnh. Nội dung, hình thức hoạt động của tổ dân vận được duy trì thường xuyên, qua từng năm có đổi mới, chủ trì phối hợp chỉ đạo, thực hiện những việc khó, việc mới ở thôn, xóm, phố. Công tác dân vận ở thôn, xóm, phố đạt kết quả thiết thực và khá rõ nét, tuyên truyền, vận động có hiệu quả, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đạt hiệu quả tốt hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, nhân dân đồng thuận, lương giáo đoàn kết, niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả