Thời sự Thứ sáu, 09/11/2018 09:02

Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hằng năm”. Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội đã đạt được những kết quả thực chất, tạo không khí đoàn kết, vui tươi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phong trào văn nghệ diễn ra sôi nổi ở các khu dân cư nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Ảnh: PV
Phong trào văn nghệ diễn ra sôi nổi ở các khu dân cư nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Ảnh: PV

Ở tỉnh ta, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát. Từ năm 2003 đến nay, Ngày hội đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi, không những người dân sinh sống tại địa bàn khu dân cư mà còn có cả con em của địa phương sinh sống, học tập ở trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn dân cư cùng về dự. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là Ngày hội của toàn dân. 

Hằng năm, có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội, trong đó khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội đạt trên 80%. Qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong tình hình, nhiệm vụ mới, nhất là trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua tổ chức Ngày hội đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo. Việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong Ngày hội góp phần xây dựng con người Việt Nam, trọng tâm là xây dựng đạo đức, lối sống, nếp nghĩ, cách làm, khát vọng làm giàu chính đáng, vì cộng đồng, mạnh dạn đấu tranh phê phán cái xấu, cái ác, hình thành lối sống tốt đẹp, phù hợp trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chưa thật sự đa dạng, phong phú nên hiệu quả chưa cao, chưa huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ tham gia. Một số ủy ban MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận khu dân cư chưa tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các đoàn thể nên việc tổ chức Ngày hội hiệu quả chưa cao. ở một số khu dân cư, cơ sở vật chất, kinh phí còn khó khăn, nên chất lượng các hoạt động tổ chức Ngày hội chưa đạt với yêu cầu.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc những năm qua, năm nay Ngày hội tiếp tục được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư. Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư đảm bảo thiết thực; phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung tổ chức phần Hội nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư. Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí.

Năm nay, MTTQ các cấp cũng tổ chức một số hoạt động trước Ngày hội Đại đoàn kết, đó là: Tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa Nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đánh giá các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”; tổ chức các hoạt động tình nghĩa; tổ chức xây dựng, khánh thành nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng; tổ chức trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phố.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức tốt Ngày hội nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Minh Châu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả