An ninh Thứ năm, 16/03/2017 08:53

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”

Năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “ Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” gắn với đẩy mạnh các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 6-3-2017, UBND tỉnh đã có văn bản số 85/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện tốt Thông tri số 23-TT/TU và Kế hoạch số 36/KH-UBND tỉnh về xây dựng phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh thực hiện Thông tri số 23-TT/TU và Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh về  xây dựng phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên nhằm giữ vững ANTT và triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” là việc phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thôn xóm và người có uy tín trong công tác vận động nhân dân tham gia các nội dung “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn.

Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, các tai, tệ nạn xã hội. Làm tốt việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực; các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng, kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục các đối tượng phạm tội, thanh, thiếu niên hư, không để phát sinh tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình, phong trào như: Tổ dân phố, tổ liên gia, dòng họ tự quản, “An toàn trường học”,  “Xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”…

Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín vào giải quyết các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự. Có chính sách động viên khích lệ kịp thời các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, người có uy tín và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng và tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ ở các địa phương, ngành. Lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phong trào: “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”; chuẩn bị tốt cho việc tổng kết 7 năm thực hiện tiêu chí số 19 về giữ vững an ninh trật tự xã hội ở nông thôn.

Mạnh Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả