Xây dựng Đảng Thứ hai, 15/10/2012 09:31

Tiếp tục phát huy sức mạnh của công tác Dân vận

Bám sát sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống của công tác dân vận.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi "Dân vận khéo" trong xây dựng NTM. Ảnh: Tuấn Anh
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi "Dân vận khéo" trong xây dựng NTM. Ảnh: Tuấn Anh

Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 nghị quyết; 7 thông tri, chỉ thị; 3 chương trình hành động; 125 quyết định, kế hoạch, báo cáo… liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo, dân tộc và nhất là tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 5-7-2007 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay"; Quyết định 226-QĐ/TU ngày 9-6-2011 về ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh". Xây dựng các đề án: Công tác Dân vận của các cấp chính quyền; công tác Dân vận ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công tác vận động đồng bào có đạo…
 
Chủ động nắm chắc tình hình quần chúng trong tỉnh, đề xuất các giải pháp, giúp cấp ủy định hướng tư tưởng, thực hiện nhiều phong trào thi đua, hoạt động dân vận tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.
 
Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng ngày càng được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, cụ thể, rõ việc, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đã động viên tối đa mọi khả năng của nhân dân, được cơ sở và nhân dân ghi nhận như: Công tác Dân vận tham gia phát triển sản xuất vụ đông; xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững tại 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; vận động hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây, sửa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách trong toàn tỉnh theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch. Vận động thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; triển khai có hiệu quả bước đầu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức văn minh du lịch; tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp giải quyết ổn định tình hình ở một số điểm phức tạp về giải phóng mặt bằng, hoạt động tôn giáo, đình công, lãn công, khiếu kiện đông người…
 
Đặc biệt, năm 2010 Ban đã chủ trì phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015; năm 2011 phát động thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đã có hàng trăm công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng đem lại hiệu quả kinh tế cao…
 
Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát được quan tâm, trong đó tập trung hướng dẫn, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác Dân vận; phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đợt phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" (năm 2009-2010), toàn tỉnh đã có 1.126 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, đã biểu dương, khen thưởng 323 tập thể, 188 cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt đã triển khai xây dựng mô hình "Dân vận khéo" thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, một số mô hình đến nay đã phát huy hiệu quả, từng bước hình thành nét đẹp văn hoá trong giao tiếp, ứng xử, giữ gìn cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, góp phần thu hút du khách, tạo hình ảnh và ấn tượng đẹp của du khách khi đến với Ninh Bình.
 
Ban đã chủ động phối hợp tổ chức 26 cuộc kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác Dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tình hình quần chúng nhân dân… Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận từ cơ sở đến tỉnh được tham mưu triển khai nghiêm túc, chất lượng. Qua đó, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục chỉ đạo công tác Dân vận đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng.
Năm 2012, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm, thực hiện chủ trương của Ban Dân vận Trung ương về công tác vận động quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 705 ngày 10-4-2012 chỉ đạo việc thành lập điểm Tổ dân vận thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập điểm các Tổ dân vận thôn. Việc thành lập Tổ dân vận thôn là hình thức phối hợp mới, giúp chi bộ thôn trực tiếp chỉ đạo, nắm tình hình nhân dân; thông qua Tổ dân vận thôn để lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng làm công tác vận động quần chúng của Đảng ở cơ sở trong tình hình mới, thực hiện được phương châm công tác dân vận "đến từng nhà, rà từng người" như lời dạy của Bác Hồ.
 
Một nội dung nổi bật và được đánh giá cao, thể hiện rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân vận trong năm 2012 đó là: Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch tổ chức hội thi "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Hội thi không chỉ là hình thức biểu dương, nhân rộng các điển hình dân vận khéo mà còn đáp ứng mục tiêu tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây chính là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước về vai trò và những đóng góp của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm lớn lao của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong chặng đường mới.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với 82 năm truyền thống vẻ vang của công tác Dân vận, đội ngũ những người làm công tác Dân vận trong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp dân vận của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
 
Trương Cộng Hòa,
 TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả