Xây dựng Đảng Thứ sáu, 17/05/2019 09:11

Tích cực góp phần cùng cả nước đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong 3 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Biểu diễn văn nghệ tại Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Ảnh: A.T
Biểu diễn văn nghệ tại Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Ảnh: A.T

Hàng năm, cùng với việc tổ chức, triển khai học tập nghiêm túc chủ đề do Trung ương hướng dẫn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều lựa chọn một chủ đề cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương để tổ chức học tập và triển khai thực hiện.

Cụ thể, năm 2016, trong khi chờ Trung ương xác định và hướng dẫn chủ đề học tập mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn nội dung và triển khai học tập chuyên đề “Văn hóa công sở” gắn với thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ.

Năm 2017, lựa chọn chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Năm 2018, tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được từ thực hiện chủ đề năm 2017, cụ thể hóa chủ đề của Trung ương gắn với thực tiễn địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Năm 2019, sau khi tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định và đang chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai chủ đề công tác năm gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như tổ chức đợt học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chính trị sâu rộng về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”; Giải Báo chí tỉnh Ninh Bình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019...

Đến đầu tháng 4/2019, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc học tập, quán triệt chủ đề và hưởng ứng đợt thi đua; đang tích cực chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động, lập thành tích để thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quyết định 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Tỉnh ủy về quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở.

Cụ thể: Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức gặp gỡ và đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và lập nghiệp; đối thoại với Chủ tịch Hội phụ nữ cấp cơ sở; đại biểu đại diện nhân dân vùng có đông đồng bào theo các tôn giáo; cán bộ công đoàn và công nhân lao động các khu công nghiệp; cán bộ, hội viên, nông dân tại 3 huyện Nho Quan, Hoa Lư và Yên Mô; các hộ nghèo ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh; gặp gỡ và đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn tỉnh; cán bộ MTTQ và cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp để giải quyết các ý kiến, kiến nghị về chế độ, chính sách...

Huyện Kim Sơn định kỳ 6 tháng một lần Thường trực Huyện ủy tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư để giải quyết, trả lời các kiến nghị của nhân dân. Lãnh đạo Thành phố Ninh Bình tổ chức đối thoại trực tiếp với các lực lượng làm công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đại diện nhân dân ở các tổ dân phố nhằm giải quyết các vấn đề về xây dựng đô thị văn minh.

Lãnh đạo thành phố Tam Điệp đối thoại với cán bộ Đoàn thanh niên về tư vấn, định hướng khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên. Lãnh đạo các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ đoàn các cấp trong huyện để giải đáp những vấn đề về việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với cán bộ Đoàn. Lãnh đạo huyện Nho Quan đối thoại với nhân dân trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, về dồn điền, đổi thửa...

Bên cạnh đó, phân công cấp ủy viên, đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; duy trì chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm; thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn những việc làm, giải pháp cụ thể, dễ thực hiện.

Cụ thể là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu của tháng tại tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2017 với 3 nội dung chính: Thực hiện nghi thức chào cờ tại trụ sở; nghe đọc, kể câu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phân tích, liên hệ việc làm theo; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tháng và được ghi danh vào “Sổ Nêu gương” của cơ quan, đơn vị. Ngoài 3 nội dung trên có thể thông tin thêm tình hình thời sự hoặc công tác nội vụ chung của cơ quan.

Tính đến hết năm 2018, đã có 2.733 tập thể, 1.883 cá nhân được tuyên dương và ghi danh vào sổ nêu gương của các đơn vị. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã trở thành nét đẹp văn hóa nơi công sở, có sức lan tỏa lớn, tạo không khí mới, sinh động trong việc học tập và làm theo gương Bác; làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ; góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động, phong trào thi đua cụ thể của ngành mình, cấp mình để mang lại những hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là: Lực lượng Công an tỉnh với phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng bộ Quân sự tỉnh với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư với phong trào xây dựng nông thôn mới; duy trì, phát triển tốt và xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Thành phố Ninh Bình và Tam Điệp với phong trào xây dựng đô thị văn minh. Tỉnh đoàn với hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Kết quả từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh; đồng thời, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, như: Mô hình đánh giá hoạt động hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Ninh Bình; mô hình dòng sông tự quản của Hội CCB xã Kim Tân, huyện Kim Sơn; mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ” của Chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường, huyện Hoa Lư; hàng trăm giáo dân (huyện Kim Sơn) tình nguyện đăng ký hiến giác mạc; gương thiếu tá quân đội Lê Hải Ninh (45 tuổi, thành phố Tam Điệp), anh Dương Hồng Quý (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) hiến mô, tạng sau khi qua đời đã cứu sống nhiều người mắc bệnh nan y; đảng viên Đỗ Quang Sản xây cầu cho nhân dân ở huyện Yên Khánh; em Lê Thị Minh Ngọc, học sinh Trường THCS Lê Lợi, thành phố Tam Điệp sáng lập thư viện cá nhân và câu lạc bộ toán học...

Đó là những việc làm, những tấm lòng bình dị nhưng cao quý, có sức lan tỏa lớn trong xã hội; thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh về việc học tập và làm theo Bác; nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và của toàn Đảng bộ tỉnh.

Có thể khẳng định, những việc làm và kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố nét đẹp văn hoá, đạo đức xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó cũng góp phần tích cực cùng với cả nước đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Xuân Trường


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả