An ninh Thứ năm, 14/06/2018 08:27

Thực hiện tốt Tháng Hành động phòng, chống ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma túy; ngày 25/5, UBND tỉnh đã có công văn số 204/UBND-VP6 gửi các sở, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ mỹ) và các chất hướng thần; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cai nghiện ma túy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng, nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma túy.

Nội dung, hình thức tuyên truyền cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, đặc điểm của từng vùng, miền và những đối nhóm đối tượng.

Tăng cường lồng ghép các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, khai thác thế mạnh của mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu, căng treo băng zôn, áp phích để tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; giúp người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Tháng Hành động phòng, chống ma túy. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình, diễn biến các hoạt động của tội phạm ma túy để tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm. Làm tốt việc xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Phối hợp lập hồ sơ xét duyệt đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Chuyển đổi, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả cơ sở cai nghiện, điều trị tự nguyện. Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, huy động sức mạnh của toàn xã hội giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng, nâng cao hiệu quả các đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy.

Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tập huấn và cấp chứng nhận cho nhân viên y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong công tác cai nghiện tại cộng đồng.

Đẩy nhanh tiến độ hoạt động của các trung tâm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy, các chất hướng thần sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với  Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy. Đưa ra xét xử lưu động những vụ án ma túy điển hình tại các địa bàn phức tạp về ma túy nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa và răn đe tội phạm.Tập trung duyệt hồ sơ, ra quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở y tế , đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình xây dựng các thông điệp tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Ủy ban Mặt trận Tổ  quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, vận động người nghiện tự đi cai nghiện, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Tháng Hành động phòng, chống ma túy, tổ chức tốt lễ ra quân hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả