Đời sống Thứ tư, 11/07/2018 08:19

Thực hiện tốt “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Năm 2017, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng đã được các cấp, các ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, các cấp, các ngành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm có liên quan đến mua bán người; đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, giúp nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống.

Do đó đã kiềm chế được hoạt động của loại tội phạm này, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, năm 2018, do tác động của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tội phạm nói chung, nhất là việc di cư bất hợp pháp, chuyển dịch lao động giữa các quốc gia nên tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên cả nước nói chung và trong tỉnh ta nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người có hiệu quả, thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 10/5/2018 của Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” vào ngày 30/7, ngày 28/6/2018, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã có kế hoạch số 16 để triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2018.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa “Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người” nhằm  nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xã hội về phòng, chống mua, bán người, tích cực đấu tranh chống tội phạm mua, bán người, giảm nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm mua, bán người.

Ban chỉ đạo giao Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người”. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm mua, bán người. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua, bán người không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Thực hiện có hiệu quả các hiệp định, điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các chuyên mục về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh, đa dạng hóa nội dung và các hình thức truyền thông phòng, chống mua bán người như. Tập trung vào các xã, phường, trị trấn trọng điểm, vùng sâu, vùng có nhiều người nước ngoài đến lao động, làm việc. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”.

Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; tổ chức truyền thông chung, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người”; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương; khảo sát, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa hiệu quả về phòng, chống mua bán người; tổ chức tư vấn nâng cao nhận thức cho nạn nhân, gia đình và cộng đồng về phòng, chống mua bán người và thực hiện các biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng. Quản lý, giám sát chặt chẽ tuyến đường thủy nội địa và khu vực ven biển Kim Sơn, không để các đối tượng lợi dụng đưa người ra nước ngoài bán.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, thống kê, khảo sát, đánh giá số nạn nhân bị mua bán trở về và hiệu ứng xã hội đối với họ. Kịp thời xác minh, xác định và hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định. Đảm bảo 100% nạn nhân đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ và có nhu cầu thì được hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn xuất khẩu lao động an toàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng lừa bán.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ Luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015, có phần liên quan đến tội phạm mua, bán người và bảo vệ nạn nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an trong công tác xét xử các vụ án mua, bán người. Tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động đối với các vụ án mua, bán người để răn đe tội phạm. ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người”, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động hội viên, đoàn viên, thanh, thiếu niên và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua, bán người.

P.V

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả