Trợ giúp pháp lý Thứ ba, 28/08/2018 08:38

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu, giúp UBND cùng cấp triển khai công tác PBGDPL; việc tuyên truyền, PBGDPL được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh-quốc phòng tại địa phương.

Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL hai cấp đã chủ động phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ chức 6 lớp tập huấn chuyên sâu hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải cho 600 hòa giải viên. Các địa phương chủ động củng cố kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.692 tổ hòa giải với 10.479 hòa giải viên. 6 tháng đầu năm 2018, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 459 vụ việc, hòa giải thành 342 vụ việc (đạt 75%). Thông qua hoạt động hòa giải đã tuyên truyền pháp luật đến đông đảo nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn và phòng ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Các ngành, đơn vị: Công an, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức thực hiện PBGDPL cho 3.046 lượt người thuộc nhóm các đối tượng đặc thù là phạm nhân tại trại giam; người mãn hạn tù về địa phương; người khuyết tật; người dân tộc, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển; người lao động trong các doanh nghiệp, nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách cho đối tượng đặc thù.

Đối với công tác PBGDPL trong nhà trường, Hội đồng phối hợp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác PBGDPL trong các nhà trường bằng hình thức chính khóa và ngoại khóa.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc tổ chức việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật, đưa nội dung phổ biến về phòng, chống tham nhũng vào trong các giờ học.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng tổ chức tốt các hoạt động PBGDPL ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, thông qua tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần, hoạt động sân khấu hoá học đường, phổ biến trên loa truyền thanh trước giờ học và trong giờ ra chơi, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua áp-phích, panô, băng zôn, tổ chức ký kết cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, nói không với hành vi bạo lực, Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang Website của Sở; củng cố hệ thống thư viện của nhà trường, bổ sung những loại sách cần thiết, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, khai thác, áp dụng pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua hoạt động xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước  cũng được thực hiện tốt. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018 làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đến nay, 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều xây dựng hương ước, quy ước để thực hiện. Các hương ước, quy ước được rà soát, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Việc phổ biến giáo dục pháp luật thông qua quản lý và khai thác tủ sách pháp luật được coi trọng, các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp cấp huyện, tiến hành rà soát, hệ thống hóa sách pháp luật và các tài liệu khác trong tủ sách pháp luật đảm bảo sách pháp luật, tài liệu còn hiệu lực thi hành và thực hiện quản lý theo quy định về tài sản công.

Đến nay, toàn tỉnh có 855 tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với 95.013 đầu sách pháp luật, 6 tháng đầu năm đã bổ sung hơn 100 đầu sách cho tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho hơn 6.000 người dân.

Việc tuyên truyền pháp luật thông qua xây dựng xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ngành quan tâm đúng mức.

Thông qua các hội nghị giao ban định kỳ, các buổi tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công tác PBGDPL, Sở  Tư pháp đã lồng ghép phổ biến, quán triệt chủ trương, mục đích, ý nghĩa về xây dựng xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đăng tải các văn bản quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về chuẩn tiếp cận pháp luật trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm phổ biến rộng rãi, công khai cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố đã tích cực tham mưu UBND cùng cấp ban hành văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền cấp xã đã quán triệt, triển khai các nội dung, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm thực hiện trên cả 5 tiêu chí thành phần về: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp, ngày càng phong phú về hình thức, thiết thực về nội dung, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng.

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến được định hướng rõ, bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật; hình thức PBGDPL không ngừng được đổi mới, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cụ thể của các đối tượng, địa bàn và đạt hiệu quả thiết thực; từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, góp phần giảm tội phạm, giảm các vụ khiếu nại, tố cáo và các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trần Mạnh Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả