An ninh Thứ tư, 03/01/2018 16:23

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

Năm 2017, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt việc đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong năm, đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho 570 người thuộc giáo xứ Phát Diệm (huyện Kim Sơn), chùa Quảng Thượng (huyện Yên Mô). Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở địa phương.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho 217 lượt phạm nhân. Phối hợp với các ngành duy trì 9 mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Mở 3 lớp dạy nghề cho đối tượng tù tha về. Thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho 414 trường hợp bao gồm (người nghèo, người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người dân tộc, người khuyết tật... với 416 vụ việc.

 Trong năm, cán bộ tư pháp các cấp đã tư vấn tại trụ sở cho 20 trường hợp thuộc diện được TGPL; Sở Tư pháp cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền lợi cho 31 trường hợp. Phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện Gia Viễn, Kim Sơn, Yên Mô, Nho Quan và UBND các xã tổ chức 32 cuộc TGPL lưu động, tuyên truyền pháp luật về TGPL, Luật Người khuyết tật và một số văn bản chính sách mới cho 1.607 người, thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho 363 trường hợp với 365 vụ việc về các lĩnh vực pháp luật như đất đai, hôn nhân gia đình, chính sách, lao động việc làm...

Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 36 thôn, bản và 10 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng bãi ngang ven biển. Phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức đối thoại chính sách cho gần 800 hộ nghèo tại địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh, thông qua đó đã giải đáp những vướng mắc mà người dân đang quan tâm. Đồng thời phối hợp với Đài truyền thanh các huyện Nho Quan, Kim Sơn và UBND các xã nghèo, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn phát thanh các chuyên mục về TGPL trên hệ thống truyền thanh địa phương.

Để thực hiện tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trong năm 2018, Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố làm tốt việc tham mưu cho UBND cùng cấp, đẩy mạnh công  tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù. Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp, đồng bào dân tộc, người khuyết tật, người đang chấp hành án phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc…

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả